Co to jest karta kierowcy do tachografu cyfrowego?

karta kierowcy
Inelo Inelo
Blog

Karta kierowcy to dokument obowiązkowy dla wszystkich kierowców, którzy wykonują transport drogowy przy wykorzystaniu pojazdów wyposażonych w tachograf cyfrowy. Zgodnie z aktualnym prawem, tachograf musi znajdować się w każdym samochodzie ciężarowym, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony oraz w pojazdach wykorzystywanych do przewozu więcej niż 9 osób włącznie z kierowcą. W ciągu kilku lat – dokładnie w 2026 roku, w związku z przepisami pakietu mobilności, obowiązkiem tym zostaną objęte również busy, czyli pojazdy od 2,5 do 3,5 t DMC.

Czym jest karta kierowcy do tachografu cyfrowego? Jakie dane się w niej znajdują i w jaki sposób można uzyskać ten dokument?

Czym jest karta kierowcy do tachografu cyfrowego?

Wszyscy kierowcy, którzy prowadzą pojazd wyposażony w tachograf, muszą posiadać kartę kierowcy. Jest to dokument zapisujący i archiwizujący wszelkie najważniejsze informacje o wykonywanej pracy. Pozwala on na identyfikację konkretnej osoby – każdy kierowca może posiadać tylko jedną aktywną i spersonalizowaną kartę. Co konkretnie znajduje się w dokumencie?

 • imię, nazwisko i data urodzenia kierowcy,
 • numer prawa jazdy (trzeba jednocześnie pamiętać, że karta kierowcy nie zastępuje prawa jazdy),
 • numer PESEL,
 • chip zapisujący dane z tachografu.

Jakie dane zawiera karta kierowcy do tachografu cyfrowego?

Oprócz wymienionych powyżej danych personalnych, cyfrowa karta kierowcy zawiera szereg informacji, które są niezwykle cenne z punktu widzenia służb kontrolnych – dają one dokładny wgląd w różnego rodzaju aktywności i pozwalają zweryfikować, czy kierowca pracował zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Karta zawiera szczegółowe informacje o:

 • czasie pracy kierowcy (w tym kraju rozpoczęcia i zakończenia pracy),
 • czynnościach, które wykonywał,
 • wykorzystywanym pojeździe,
 • usterkach karty lub tachografu oraz wszelkich zdarzeniach podczas transportu,
 • wykonanych czynnościach kontrolnych.

Wszystkie dane są zapisywane wraz z dokładną godziną oraz datą. Cyfrowa karta kierowcy rejestruje również stan licznika, pokonany danego dnia dystans i aktualny status. Dokument zapisuje informacje z ostatnich 28 dni roboczych – stąd właśnie wynika obowiązek przynajmniej jednokrotnego sczytania danych z karty w ciągu tego okresu. Dane z cyfrowej karty kierowcy należy sczytać również w takich sytuacjach, jak ustanie stosunku pracy czy utrata ważności dokumentu, a także na wniosek uprawnionych służb.

Należy pamiętać, że dane muszą być przechowywane przez 12 miesięcy.

Jak wyrobić kartę kierowcy do tachografu cyfrowego?

Jak zdobyć kartę kierowcy? Nie powinno to przysporzyć żadnych problemów – wniosek można składać w formie papierowej lub drogą elektroniczną (aby skorzystać z tego udogodnienia, kierowca musi posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny). Niezależnie od wybranej formy kontaktu, organem, który rozpatruje wnioski jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.

Aby wyrobić kartę kierowcy do tachografu cyfrowego, oprócz wniosku i stosownych oświadczeń, potrzebna będzie także kopia prawa jazdy i aktualne zdjęcie (w rozmiarze 3,5 cm x 4,5 cm) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie dokumentu. Nieco więcej formalności muszą spełnić osoby, które nie są obywatelami Polski – tacy kierowcy powinni dostarczyć również kopię świadectwa kierowcy oraz karty (jeśli uzyskali ją poza Polską). W określonych sytuacjach obcokrajowcy mogą wnioskować też o tymczasową kartę kierowcy, która jest wydawana na okres 185 dni. Warunkiem do jej otrzymania jest między innymi zatrudnienie w firmie, której siedziba znajduje się w Polsce.

Jak długo czeka się na kartę kierowcy do tachografu cyfrowego?

Jeżeli wniosek jest wypełniony prawidłowo oraz zawiera wszystkie wymagane dokumenty, okres oczekiwania na cyfrową kartę kierowcy nie powinien przekroczyć 30 dni roboczych. Status wniosku można sprawdzić online poprzez stronę internetową Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Cyfrowa karta kierowcy jest wydawana na 5 lat, jednocześnie okres ten nie może być dłuższy niż ważność prawa jazdy. Polecamy zwracać szczególną uwagę na terminy i składać wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem. Po upływie daty ważności karty, kierowca nie może prowadzić pojazdu wyposażonego w tachograf – jest to zagrożone wysokimi karami nie tylko dla kierowcy, ale także dla przewoźnika oraz osoby zarządzającej transportem. Warto również dodać, że zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, posługiwanie się cudzą kartą kierowcy jest zakwalifikowane jako najpoważniejsze naruszenie.

Specyficzną sytuacją jest uszkodzenie, zgubienie lub kradzież dokumentu. Należy wówczas wystąpić do PWPW z wnioskiem o zastępczą cyfrową kartę kierowcy. Czas oczekiwania na jej wydanie wynosi 8 dni roboczych.

Karta kierowcy do tachografu cyfrowego – cena

W 2022 roku cyfrowa karta kierowcy to koszt 172,20 zł. Zgodnie z przepisami, pracownik ma prawo wnioskować do pracodawcy o pełną refundację na podstawie dowodu uiszczenia opłaty.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

  Biuro obsługi klienta