Żółta kartka – Sprzeciw dotyczący planowanych zmian w dyrektywie o delegowaniu pracowników odrzucony przez KE

Inelo Inelo
Brak kategorii

logoeuW dniu 20 lipca 2016 r. Komisja Europejska odrzuciła tzw. żółtą kartkę czyli sprzeciw 11 Państw Członkowskich w sprawie planowanych zmian w dyrektywie o delegowaniu pracowników. Oznacza to, że zmiany w dyrektywie o delegowaniu pracowników będą kontynuowane. Najważniejsza z planowanych zmian to  podleganie przez pracowników delegowanych pod takie same przepisy dotyczące wynagrodzenia jak pracownicy lokalni. Co oznacza zastosowanie dla pracowników delegowanych zasad wynagrodzeń z układów zbiorowych dla wszystkich sektorów, a nie tak jak obecnie tylko dla sektora budowlanego.

Pytania i odpowiedzi w języku polskim dotyczące zmian w dyrektywie dostępne są na stronie:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-467_pl.htm
Komunikat KE z 20.07.2016 o odrzuceniu sprzeciwu 11 Państw dotyczącego zmian w dyrektywie o delegowaniu pracowników:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2546_pl.htm

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta