Zmiany stawek dla kierowców międzynarodowych w 2023 roku

wynagrodzenie kierowcy międzynarodowego
Inelo Inelo
Blog

Biorąc pod uwagę rewolucję spowodowaną przez wprowadzone rok temu przepisy pakietu mobilności, najbliższe miesiące w branży TSL wydają się spokojniejsze. Niestety, nie oznacza to jednak, że na przewoźników nie czekają kolejne wyzwania – jednym z nich są zmiany w strukturach płac. W związku z wysoką inflacją, w całej Europie obserwujemy obecnie wzrost wynagrodzeń na poziomie niespotykanym od wielu lat.

Jak w najbliższym czasie zmienią się zarobki kierowcy międzynarodowego? W jaki sposób rozliczać płacę kierowcy międzynarodowego zgodnie z najnowszymi przepisami? Co stanowi podstawę wynagrodzenia? O tym wszystkim przeczytasz poniżej – zapraszamy!

Jak wygląda aktualna struktura płacy dla kierowcy międzynarodowego?

Niezależnie od rodzaju wykonywanych przewozów (transport krajowy lub międzynarodowy), aktualna struktura wynagrodzeń kierowców międzynarodowych uwzględnia dokładnie te same zmienne składniki wynagrodzenia, które zostały określone w polskim prawie, a zatem wynagrodzenie za:

Rozwiązaniem, które najczęściej stosuje się podczas rozliczania kierowców międzynarodowych, jest zryczałtowana struktura zmiennych składników płacowych. Co to oznacza w praktyce? Kierowca co miesiąc otrzymuje stałą kwotę ryczałtu, a następnie rozlicza ją z kwotą, którą faktycznie wypracował w danym okresie rozliczeniowym.

Co jeszcze składa się na zarobki kierowcy międzynarodowego? Są to dodatki za pracę zagraniczną w wysokości zgodnej ze składnikami obowiązującymi w krajach, do których kierowca międzynarodowy został delegowany. Kwota wyrównania wynika z dopłaty do stawki sektorowej obowiązującej w każdym państwie wraz z ewentualnymi dodatkami. Przy ustalaniu tego wyrównania uwzględnia się wynagrodzenie za tą samą godzinę pracy według stawki wynikającej z jego umowy, dlatego ewentualna dopłata w poszczególnych krajach UE może być wykazana w kwocie mniejszej, niż wynika to z iloczynu godzin pracy i stawki obowiązującej za granicą, lub nawet nie występować wcale, gdy stawka sektorowa w państwie przyjmującym jest niższa niż ta wynikająca z jego umowy w Polsce.

Jak zmieni się stawka dla kierowcy międzynarodowego w 2023?

W temacie stawek i zarobków kierowcy międzynarodowego szczególnie warto poruszyć dwie kwestie – przeciętne prognozowane wynagrodzenie kierowców oraz stawki wynagrodzenia minimalnego. Powodem wyraźnego wzrostu tych wskaźników jest oczywiście wysoka inflacja. Jeśli chodzi o prognozowane wynagrodzenie, w stosunku do ubiegłego roku wzrosło ono o ponad 17% – aż do 6935 złotych brutto. Jest to czynnik odgrywający istotną rolę podczas rozliczania wynagrodzenia kierowców międzynarodowych – służy on do ustalania podstawy oskładkowania.

Drugą kwestią jest oczywiście stawka wynagrodzenia minimalnego w 2023 roku. Wzrośnie ona dwukrotnie:

  • od 01.01.2023 roku – 3490 złotych brutto,
  • od 01.07.2023 roku – 3600 złotych brutto.

Wysokość stawek kierowców międzynarodowych oprócz uwarunkowań rynkowych uzależniona jest również od wymogów dotyczących minimalnego wynagrodzenia w poszczególnych krajach, w których kierowcy wykonują transport. Możemy tutaj zastosować następujący podział:

  • przewozy typu cross-trade i kabotaż – kierowców obowiązują przepisy o delegowaniu,
  • transport bilateralny – brak odgórnych wymogów w kwestii poziomu płac – w tym przypadku wynagrodzenie nie musi być wyrównane do płac zagranicznych, a stawki ustalane są w sposób rynkowy.

Warto dodać, że stawki pierwszej grupy, czyli objęte okresem delegowania kierowców są bezpośrednio związane z wynagrodzeniem sektorowym, jakie obowiązuje w kraju, w którym wykonywany jest transport. Stawki te ulegają corocznym podwyżkom, co jest szczególnie widoczne obecnie – w związku z najwyższą od lat inflacją.

Dobry przykład to stawka wynagrodzenia w Niemczech – na przestrzeni kilku miesięcy, od czerwca do października 2022 roku zmieniła się ona z 9,82 euro aż do 12,00 euro za godzinę pracy, co stanowi ponad 20-procentowy wzrost. Dla porównania, podwyżki w ostatnich latach nie przekraczały poziomu kilku procent. Podobne tendencje możemy zaobserwować w innych krajach Unii Europejskiej, dlatego zdecydowanie zalecamy regularną analizę zmian stawek branżowych w poszczególnych państwach.

Przykładowe rozliczenie płacy kierowcy międzynarodowego po zmianach

Poniżej przedstawiamy przykładowe rozliczenie kierowcy międzynarodowego, który wykonywał transport we Francji, Niemczech, Holandii i Belgii.

wynagrodzenie kierowcy miedzynarodowego

Jaka jest podstawa kierowcy międzynarodowego?

Wynagrodzenie kierowców stale rośnie, a wysoka inflacja jest ważną, ale nie jedyną przyczyną takiego stanu rzeczy. Kolejnym istotnym czynnikiem jest niedobór kierowców, który od lat stanowi jedno największych wyzwań w branży.

Podstawowe wynagrodzenie kierowcy międzynarodowego bardzo często jest określone stawką miesięczną, której wysokość jest zbliżona do obowiązujących w Polsce stawek minimalnych. Stawka ta jest jednak podnoszona do wysokości wynagrodzenia, które aktualnie obowiązuje w poszczególnych krajach. Taki system dotyczy kierowców międzynarodowych, którzy wykonują przewozy typu cross-trade i kabotaż.

Co w przypadku przewozów bilateralnych? Tutaj sytuacja wygląda nieco inaczej – kierowcy zwykle zarabiają więcej niż minimalna polska stawka, a wynagrodzenie uzupełniane jest za pomocą różnego rodzaju premii. System premiowy jest wykorzystywany również przy rozliczaniu przewozów cross-trade i kabotaż – w sytuacji, gdy wynagrodzenie obowiązujące w poszczególnych krajach jest niższe niż to, które zostało umówione z kierowcą.

W praktyce firmy transportowe coraz częściej stosują systemy premiowe, będące wygodnym sposobem na spełnienie wymogów płacy sektorowej oraz rozliczanie umówionego wynagrodzenia kierowcy międzynarodowego.

Jak rozliczać diety zagraniczne kierowców?

Rozliczanie delegacji zagranicznej całkowicie zmieniło się 2 lutego 2022 roku, kiedy weszły w życie kolejne przepisy pakietu mobilności. Od tego dnia nie ma już możliwości rozliczania diet zagranicznych na wcześniejszych zasadach (poprzez wypłacanie zwrotu kosztów delegacji), a kierowca międzynarodowy zgodnie z najnowszymi zmianami w Ustawie o czasie pracy kierowcy nie jest w podróży służbowej.

W związku z tym sformułowania, takie jak „dieta zagraniczna” używane w powyższym kontekście są nieprawidłowe i mogą wprowadzać w błąd. Funkcjonuje natomiast tzw. diety wirtualne, czyli ulgi używane do obliczania podstawy oskładkowania i opodatkowania (ZUS i PIT) wynagrodzenia kierowców międzynarodowych, które oblicza się na podstawie zasad i stawek znajdujących się w rozporządzeniu o podróżach służbowych. W praktyce diety wirtualne obniżają wysokości składek w stosunku do osób, które nie są pracownikami delegowanymi, należy jednak podkreślić, że w stosunku do poprzedniego systemu obecna wysokość oskładkowania jest zdecydowanie większa.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne jest obniżana o wirtualne diety, ale w przypadku wyższych wynagrodzeń górną granicą staje się wysokość prognozowanego średniego wynagrodzenia. W 2023 roku jest to wspomniana wcześniej kwota – 6935 złotych brutto.

Naliczanie diet wirtualnych można skutecznie zautomatyzować korzystając z oprogramowania 4Trans, które w przejrzysty sposób wykazuje poszczególne kwoty – na przykład na podstawie danych wprowadzanych przez kierowcę do tachografu.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta