Mandaty w Niemczech za przekroczenie prędkości

mandaty w niemczech
Inelo Inelo
Blog

Niemiecki kodeks drogowy kojarzony jest ze stosunkowo restrykcyjnymi przepisami oraz wysokimi karami dla kierowców przekraczających dozwoloną prędkość. Co więcej – w ostatnich latach taryfikator kar obowiązujący u naszego zachodniego sąsiada został zmodyfikowany, skutkiem czego stał się jeszcze bardziej surowy. Jest to istotne również z perspektywy kierowców zawodowych oraz firm transportowych – Niemcy niezmiennie odgrywają kluczową rolę w europejskim transporcie drogowym oraz pozostają bardzo ważnym krajem tranzytowym.

Warto być na bieżąco z przepisami – poznaj najważniejsze informacje o mandatach za przekroczenie prędkości w Niemczech w 2023 roku. Zapraszamy!

Mandaty w Niemczech – jakie sankcje grożą za przekroczenie prędkości?

Wysokość mandatów w Niemczech, podobnie jak w innych krajach zależy od takich czynników, jak między innymi prędkość przekroczenia, miejsce popełnienia wykroczenia i kategoria pojazdu. Oprócz wysokich mandatów, kierowcy przekraczający prędkość muszą liczyć się również z punktami karnymi oraz z możliwością utraty prawa jazdy na okres od 30 dni do 3 miesięcy. Warto w tym miejscu dodać, że ewentualna utrata uprawnień obowiązuje wówczas wyłącznie na terenie Niemiec.

Przyjrzyjmy się dokładniej aktualnej wysokości mandatów w Niemczech.

Mandaty w Niemczech na autostradzie – przepisy i wysokość kar

Niemcy to jeden z krajów, w których co do zasady nie obowiązuje limit prędkości na autostradach dla aut do 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej. Zaleca się, aby kierowcy nie przekraczali prędkości 130 km/h, wciąż jednak nie jest to nakaz, a jedynie rekomendacja.

Inaczej natomiast wyglądają przepisy dla pojazdów ciężarowych. Zgodnie z zasadami obowiązującymi na niemieckich autostradach, maksymalna dozwolona prędkość dla ciężarówek to 80 km/h. Jednakże, w niektórych przypadkach, np. podczas jazdy w konwoju, prędkość ta może zostać obniżona do 60 km/h. Jeśli chodzi o drogi ekspresowe, samochody o DMC do 3,5 tony mogą poruszać się z prędkością do 100 km/h, a cięższe pojazdy – do 60 km/h.

W obszarze niezabudowanym mandaty dla samochodów ciężarowych w Niemczech wynoszą od 30 euro do aż 700 euro. Jak dokładnie wygląda taryfikator w 2023 roku?

 • przekroczenie do 10 km/h – 30 euro,
 • od 11 do 15km/h – 50 euro,
 • od 16 do 20 km/h – 140 euro i 1 punkt karny,
 • od 21 do 25 km/h – 150 euro i 1 punkt karny,
 • od 26 do 30 km/h – 175 euro i 1 punkt karny,
 • od 31 do 40 km/h – 255 euro, 2 punkty karne i zakaz prowadzenia pojazdów na 1 miesiąc,
 • od 41 do 50 km/h – 480 euro, 2 punkty karne i zakaz prowadzenia pojazdów na 1 miesiąc,
 • od 51 do 60 km/h – 600 euro, 2 punkty karne i zakaz prowadzenia pojazdów na 2 miesiące,
 • ponad 60 km/h – 700 euro, 2 punkty karne i zakaz prowadzenia pojazdów na 3 miesiące.

Jak sprawdzić mandaty w Niemczech i uniknąć dodatkowych kosztów?

Dla europejskich służb drogowych podstawą prawną do wymiany niezbędnych danych o kierowcach, którzy złamali obowiązujące przepisy, jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/413 z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Wymiana informacji odbywa się za pośrednictwem dedykowanego europejskiego systemu informacyjnego (European Traffic Information Exchange – EUCARIS). System umożliwia na przykład identyfikację pojazdów i weryfikację ważności dokumentów. Korzystając z EUCARIS, służby drogowe są w stanie łatwo i szybko przekazywać informacje o popełnionych wykroczeniach, a dzięki temu – skutecznie egzekwować mandaty.

Jak sprawdzić niezapłacone mandaty z Niemiec? W jaki sposób najprościej zweryfikować, czy mandat został wystawiony?

 • sprawdź swoją pocztę – jeśli otrzymałeś mandat w Niemczech lub innym europejskim kraju, powinien on zostać wysłany pocztą na adres, który podałeś przy rejestracji pojazdu. W liście (przetłumaczonym na język polski) znajdą się informacje na temat podstawy prawnej i kary, która została nałożona w związku z przewinieniem. Otrzymasz również kwestionariusz do ewentualnego odwołania od nałożonej kary,
 • Skontaktuj się z organem wystawiającym mandat – w przypadku wątpliwości lub pytań, warto skontaktować się bezpośrednio z podmiotem, który wystawił mandat drogowy.

Jeśli otrzymałeś mandat w Niemczech, ważne jest, aby uregulować go w wyznaczonym terminie – niezależnie od wysokości nałożonej kary. W ten sposób unikniesz dodatkowych kosztów, na przykład związanych z odsetkami za zwłokę.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

  Biuro obsługi klienta