Zmiana minimalnej dziennej stawki za wyżywienie w systemie 4Trans

Inelo Inelo
Aktualności

W zawiązku z licznymi pytaniami z Państwa strony dotyczącymi możliwości zmiany minimalnych stawek dziennych za wyżywienie na terytorium Niemiec, poniżej zamieszczamy krótką instrukcję ich edycji w aktualnej wersji programu 4Trans.
Minimalne stawki za wyżywienie oraz za zakwaterowanie zgodnie z wytycznymi na stronie Niemieckiego Urzędu Celnego (zoll.de) wykorzystywane są do rozliczania minimalnego wynagrodzenia za czas pracy na terytorium Niemiec. W Niemieckim rozporządzeniu SvEV zmianie uległa stawka za wyżywienie z 229 euro miesięcznie (7,63 euro dziennie) na 236 euro miesięcznie (7,87 euro dziennie). Opisane stawki są definiowane za pomocą opcji „Minimalna stawka dzienna w innych krajach (311)” w menu „Rozliczenia”.

Aby zmodyfikować minimalną stawkę dzienną dla Niemiec należy wykonać następujące czynności:

1. Wybrać opcję „311 Minimalna stawka dzienna w innych krajach” w menu Rozliczenia.

2. Na poniżej przedstawionym oknie w zaznaczonym filtrze wybrać wyświetlanie wszystkich zdefiniowanych stawek w systemie:

Minimalna stawa dzienna w innych krajach

3. Następnie przejść do edycji obecnie obowiązującej stawki dla Niemiec poprzez wybranie opcji „Edytuj…” z menu pod prawym przyciskiem myszy lub poprzez podwójne kliknięcie:

Minimalna stawa dzienna w innych krajach1

4. W oknie edycji obowiązującej stawki należy ustawić miesiąc i rok zakończenia w zaznaczonym polu „Data do”, a następnie zapisać i zamknąć okno edycji:

Stawki edycja rekordu

5. Używając przycisku (znajdującego się w lewym górnym rogu okna) dodać nową stawkę obowiązującą od stycznia 2016 na czas nieokreślony:

Stawki nowy rekord

6. Po zapisaniu i zamknięciu przedstawionego przykładu powinny się pojawić na liście dwie stawki dla Niemiec, a nowe stawki dzienne będą uwzględniane przez program automatycznie od stycznia 2016:

Minimalna stawa dzienna w innych krajach2

Powyższe informacje, jak również inne użyteczne artykuły mogą Państwo znaleźć również w zakładce WIEDZA na stronie szkoleniadlatransportu.pl

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta