Kontrole służb francuskich – problemy z przerwami w załogach

Inelo Inelo
Aktualności

flaga francuskaW związku z licznymi informacjami, na temat wysokich kar nakładanych przez inspektorów we Francji w przypadku kontroli kierowców wykonujących transport w podwójnej obsadzie, przedstawiamy najistotniejsze informacje dotyczące tego tematu.

Zgodnie z informacjami napływającymi od firm transportowych, organizacji transportowych jak również od Komisji Europejskiej, w ostatnim czasie nasiliła się ilość kontroli francuskich funkcjonariuszy, którzy w trakcie kontroli kierowców jadących w podwójnej obsadzie nie akceptują okresów dyspozycyjności jako przerw w prowadzeniu pojazdu. W takich sytuacjach często sumowany jest czas jazdy z całego dnia jako okres prowadzenia pojazdu bez przerwy, co prowadzi do przekroczenia limitu 4,5 godzin jazdy nawet o 5,5 godziny! Jeżeli taka sytuacja powtarza się codzienne to suma kar dla dwóch kierowców z kontrolowanych ostatnich 28 dni może sięgać nawet do kilku lub kilkunastu tysięcy Euro.

Bardzo istotny jest fakt, że w zakresie przepisów regulujących odbieranie przerw w jeździe nie nastąpiły w ciągu ostatnich kilku lat żadne istotne zmiany. Zgodnie z niektórymi informacjami pojawiającymi się w sieci inspektorzy we Francji powołują się na art. 34 punkt 5 w nowym rozporządzeniu nr 165/2014 zgodnie, z którym kierowca ma obowiązek rejestrowania przerw i odpoczynków poprzez symbol „łóżka”. Jednak artykuł ten obowiązuje od 2 marca zeszłego roku, a ponadto opisywany punkt jest identyczny z treścią artykułu 15 w dotychczasowym rozporządzeniu nr 3821/85, który obowiązywał od 1985 roku.

Oprócz omawianego artykułu, bardzo istotne znaczenie ma definicja „przerwy” zapisana w rozporządzeniu nr 561/2006 w art. 4 lit. d) zgodnie z którą:
„przerwa” oznacza okres, w którym kierowca nie może prowadzić pojazdu ani wykonywać żadnej innej pracy, wykorzystywany wyłącznie do wypoczynku;”

oraz Wytyczna nr 2 Komisji Europejskiej zgodnie z którą:
W następujących trzech przypadkach czas przejazdu może być uznany za „odpoczynek” lub „przerwę”. (…)
Trzeci przypadek to pojazd obsługiwany przez więcej niż jednego kierowcę. W sytuacji, gdy drugi kierowca pozostający do dyspozycji, jeśli chodzi o prowadzenie pojazdu, siedzi obok kierowcy i nie pomaga mu w sposób aktywy w prowadzeniu pojazdu, 45 minutowy „okres gotowości” drugiego kierowcy może być uznany za „przerwę”.

Zgodnie z uzyskanymi przez nas informacjami takie samo stanowisko zajmuje Komisja Europejska i w jej przekonaniu zasada opisana w wytycznej nr 2 powinna być respektowana przez funkcjonariuszy w całej Europie, w tym również we Francji. Z tego względu Komisja rozpoczyna postępowanie wyjaśniające PILOT mające na celu wyjaśnienie, czy zostały naruszone przepisy unijne przez służby francuskie.

Zwracamy uwagę, że firmy transportowe mogą składać odwołania od decyzji funkcjonariuszy służb francuskich, wynikających z braku akceptacji dyspozycyjności w załodze jako przerw w jeździe, powołując się na zacytowane powyżej fragmenty rozporządzenia nr 561/2006, Wytycznej nr 2 Komisji Europejskiej oraz fakt, że w nowym rozporządzeniu nr 165/2014 nie zmieniły się obowiązki kierowców w stosunku do wcześniejszego rozporządzenia 3821/85. Ponadto zgodnie z informacjami uzyskanymi z Komisji Europejskiej zachęcamy do składania skarg bezpośrednio na stronie Komisji: http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/complaint_form_pl.htm

W przypadku, gdy Państwo chcą uniknąć ewentualnych problemów w trakcie kontroli służb francuskich, kierowcy wykonujący transport w zespole muszą wykonać dodatkowy postój trwający co najmniej 45 minut po cyklu jazdy pierwszego i drugiego kierowcy. To znaczy po 4,5 godzinach jazdy pierwszego kierowcy, drugi kierowca może od razu prowadzić pojazd przez kolejne 4,5 godziny jazdy, a następnie oboje muszą odebrać odpoczynek trwający co najmniej 45 minut. Poniżej został przedstawiony wykres obrazujący opisany sposób prowadzenia pojazdu przez dwóch kierowców prowadzących pojazd w podwójnej obsadzie:

Kierowca 1:

News Francja 1

Kierowca 2:

News Francja 2

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta