ETA – niezbędny wskaźnik w efektywnym zarządzaniu flotą

eta, gbox, system telematyczny
Inelo Inelo
Blog

Branża TSL stanowi krwioobieg całej gospodarki i praktycznie każdy jej sektor jest nierozerwalnie z nią związany. Zmiany, które dzieją się na naszych oczach, stanowią nowe możliwości na rozwój. Aby się jednak do nich dostosować i sprostać wymogom rynku i internetowym liderom sprzedaży, należy spojrzeć na transport z perspektywy inwestycji w zintegrowane systemy zapewniające nowoczesne łańcuchy dostaw, w oparciu o innowacyjne technologie, które gwarantują ciągły dostęp do informacji o pojazdach, bez ryzyka pomyłki w postaci czynnika ludzkiego. W dobie zakupów online oraz coraz szybszej dostawy towaru „pod drzwi” przewagę konkurencyjną pozwalają osiągnąć systemy ETA.

Co to znaczy ETA?    

W tłumaczeniu Estimated Time of Arrival (ETA) to planowany czas przybycia, stanowiący wskaźnik określający przedział dotarcia pojazdu do miejsca przeznaczenia, który nota bene pierwotnie używany był w transporcie morskim i odnosił się do momentu przypłynięcia statku do portu. Przybliżony czas podawano ze względu na zmienne warunki pogodowe oraz długi czas trwania podróży morskiej.

Obecnie termin ten jest powszechnie używany w transporcie drogowym, ale także w lotnictwie, służbach ratunkowych i oznacza dokładną estymację czasu przybycia na miejsce przeznaczenia, w oparciu o takie informacje, jak długość odcinka transportu i ewentualne opóźnienia, które mogą pojawić się w trakcie transportu, wpływając równocześnie na planowe dotarcie do celu.

ETA w zarządzaniu flotą i optymalizacji czasu dostaw

Dlaczego wskaźnik ETA jest tak bardzo istotny w transporcie? Funkcjonowanie każdej firmy, szczególnie zakładów produkcyjnych, uzależnione jest od dostępu do materiałów produkcyjnych, a tym samym terminowości dostaw. Należy zwrócić uwagę, że w dzisiejszym świecie większość firm realizuje produkcje dzięki dostawom just-in-time, które pozwalają wyeliminować nieoszczędne gospodarowanie, poprzez dostarczanie każdemu procesowi produkcyjnemu wszystkich potrzebnych elementów w wymaganym momencie i odpowiedniej ilości.

Geneza just-in-time ma swoje początki w branży automotive – to właśnie tutaj prosto z naczepy, potrzebne materiały dostarczane były bezpośrednio na linię produkcyjną, na której składano auta. Obecnie większość przedsiębiorstw stara się ograniczać magazynowanie zasobów, co wynika z faktu, że firmy nie chcą zamrażać środków pieniężnych w materiałach, które będą czekały w magazynach (tym bardziej w obecnych niepewnych czasach) albo zwyczajnie nie dysponują wystarczającymi powierzchniami magazynowymi. Procesy produkcji coraz częściej są zaprojektowane w taki sposób, aby pomijać konieczność przechowywania półproduktów, dlatego też zrodziła się potrzeba monitorowania i optymalizacji czasu dostawy.

W nowoczesnych zakładach produkcyjnych planowanie produkcji najczęściej odbywa się z pomocą  systemu klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning – Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa), wspomagającego zarządzanie i realizację wszystkich podprocesów procesu produkcyjnego w organizacji. ERP w szerszym znaczeniu reprezentuje określony model sterowania procesem produkcyjnym. W takim przypadku plan produkcji jest dokładnie określony i konkretny termin dostawy odgrywa kluczową rolę. Jakiekolwiek przestoje,  opóźnienia, czy brak danych odnośnie czasu dostawy półproduktów poważnie zaburza proces produkcji.

Pamiętajmy, że w końcowym etapie zawsze jest finalny odbiorca, który też ma swój deadline. Stąd też sama estymacja terminowości dostawy w dzisiejszych czasach odgrywa kluczową rolę w całym procesie, nie tylko logistycznym, ale też produkcyjnym. Często warunkiem podjęcia współpracy z firmą transportową jest dostarczenie przez nią precyzyjnej informacji na temat dokładnej daty i godziny dostawy transportu w wyznaczone miejsce.

ETA w systemie telematycznym GBox

Platforma GBox Online to webowa aplikacja dla spedytorów i właścicieli firm transportowych, która w czasie rzeczywistym  pozwala przetwarzać wszystkie informacje związane z flotą pojazdów – począwszy do śledzenia bieżącej pozycji pojazdu oraz szczegółowych parametrów dotyczących ich pracy przez weryfikację trasy przejazdu z uwzględnieniem wszystkich utrudnień w ruchu, a także ograniczeń dla samochodów ciężarowych. Funkcja monitorowania ETA w transporcie dla wybranych frachtów będzie już wkrótce  dostępna dla użytkowników panelu GBox Online.

Estymowany czas dojazdu w GBox to przede wszystkim informacja widoczna dla spedytora, która daje wgląd do przewidywanej godziny przyjazdu na miejsce z uwzględnieniem aktualnego ruchu drogowego oraz atrybutów ciężarowych. Oprócz aktualnej pozycji pojazdu, zaawansowany mechanizm ETA w oparciu o algorytmy czasopracowe Inelo, analizuje również dostępny czas jazdy kierowcy oraz wymagane odpoczynki, dzięki czemu predykcja uwzględniana w ETA zakłada optymalne wykorzystanie czasu pracy.

Tylko precyzyjna informacja daje spedytorowi możliwość szybkiej reakcji na nieprzewidziane sytuacje na drodze. Tym samym, jeżeli kierowca zjedzie z wyznaczonej trasy, ETA w czasie rzeczywistym dokona niezbędnej aktualizacji pozwalając na szybszą reakcję i ewentualną zmianę przedziału czasowego potrzebnego na załadunek lub rozładunek. Ponadto komunikat o dojeździe przed czasem pozwala planować kolejne frachty, a także zapobiec zbędnym przestojom pojazdu, a dzięki danym ETA dostępnym w platformie, spedytor uzyskuje bezpośredni wgląd do potrzebnych klientowi informacji, bez konieczności wykonywania dodatkowych zadań lub kontaktu z kierowcą.  

Uzupełnieniem funkcji systemu jest komputer pokładowy GBox Assist, dzięki któremu kierowca, oprócz szczegółowych informacji odnośnie realizowanego zadania wraz z geolokalizacją, opcjonalnie wyznaczonym korytarzem, ma możliwości komunikacji ze swoim spedytorem. Jeśli spedytor włączy monitorowanie ETA dla zlecenia, kierowca widzi dodatkowo przewidywany zakres dojazdu wraz z informacją o dostępnym czasie jazdy, koniecznych odpoczynkach i pozostałych kilometrach do celu.

Mechanizmy ETA w transporcie – integralna funkcjonalność

Systemy telematyczne już dawno przestały pełnić rolę urządzeń służących jedynie do śledzenia lokalizacji pojazdu. W wyniku rosnącej konkurencji, zarządzanie łańcuchem dostaw wymaga analizy wielu informacji, najlepiej pobieranych automatycznie, pozwalając tym samym uniknąć ewentualnych opóźnień. To właśnie narzędzia telematyczne, jak GBox, oprogramowanie klasy TMS, w których mechanizmy ETA stanowią integralną funkcjonalność, umożliwiają znacznie dokładniejsze szacowanie czasu realizacji zleceń transportowych, a w efekcie efektywne wykorzystanie dostępnej floty, zapewniają równocześnie profesjonalną współpracę z odbiorcami, którzy w każdym momencie mogą uzyskać precyzyjne informacje dotyczące łańcucha dostaw.

Projekt badawczo-rozwojowy Grupy INELO

Grupa INELO prowadzi aktualnie pracę nad unikalną na skalę międzynarodową technologią optymalizacji rozwiązań dla transportu ciężkiego, wspieraną sztuczną inteligencją (SI). To właśnie m.in. usprawnienie szacowanego czasu dojazdu (skrót ETA) stanowi jedno z zadań w ramach realizowanego projektu, będąc równocześnie odpowiedzią na potrzeby uczestników rynku, którzy oczekują zintegrowanych rozwiązań.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.  Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka. Wartość projektu: 7 346 925.13 PLN. Wkład z Funduszy Europejskich: 4 181 847.23 PLN.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badan i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta