Sprawdź czas przyjazdu dzięki funkcjonalności ETA

eta
Inelo Inelo
Blog

ETA – Estimated time of arrival, czyli szacowany czas dojazdu do celu to nowe narzędzie, które umożliwia precyzyjne planowanie transportu. Systemy ETA są szczególnie istotnym wsparciem w sytuacji, kiedy ewentualne opóźnienia w dostawach mogą skutkować reklamacjami ze strony kontrahentów.

W jaki sposób monitorować planowany czas przyjazdu? Jakie są główne funkcjonalności ETA? Zapraszamy do lektury!

Monitorowanie czasu dojazdu kierowcy dzięki ETA

W obecnych czasach, kiedy szybkie dostawy towaru „pod drzwi” odbiorcy są standardem, systemy ETA stają się bardzo ważnym elementem planowania i nadzorowania transportu. Co szczególnie istotne – symulacja czasu przybycia do miejsca docelowego, którą tworzy ETA, wynika z danych zbieranych i analizowanych w czasie rzeczywistym, co pozwala na zachowanie wysokiej dokładności w prezentowanych szacunkach.

Główne zalety i funkcjonalności planowanego czasu przyjazdu ETA

Dane, na podstawie których możliwe jest określenie szacowanego czasu dojazdu to między innymi:

Istotny jest także sam pojazd – jego      dopuszczalna masa całkowita i osiągalna prędkość, a także inne ewentualne ograniczenia drogowe.

Analiza tego typu informacji niesie szereg wymiernych korzyści dla przewoźników, kierowców, logistyków i spedytorów.

Reagowanie na opóźnienia w dowozie na czas

Jeżeli na podstawie zebranych danych ETA zidentyfikuje jakiekolwiek trudności w dotrzymaniu terminu dostawy, mechanizm wskaże trasy alternatywne, które pomogą ograniczyć opóźnienie.

Sposób prezentowania informacji jest prosty – jest to najczęściej pasek, który przesuwa się w czasie rzeczywistym i wskazuje aktualny etap realizacji zlecenia i pozostały dystans. W ten sposób spedytorzy są w stanie reagować na poszczególne wydarzenia podczas transportu.

Uniknięcie kary za nieterminowe dostarczenie towaru

Jednym z najważniejszych wyzwań podczas realizacji zleceń transportowych jest zachowanie terminowości. Nawet umiejętne i precyzyjne planowanie trasy nie może całkowicie wyeliminować ryzyka wystąpienia sytuacji, które finalnie skutkują opóźnieniami w dostawach.

Jak wiadomo, dokładna informacja (data, godzina) na ten temat bardzo często znajduje się w umowie pomiędzy przewoźnikiem a odbiorcą. Dzieje się tak, ponieważ większość firm opiera się na tzw. dostawach just-in-time, polegających na dostarczaniu potrzebnych towarów w konkretnym momencie i określonej ilości. Taka dokładność pozwala na ograniczenie konieczności magazynowania elementów/produktów oraz korzystnie wpływa na oszczędność i płynne zarządzanie łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwach. Informacje, które zapewnia ETA, umożliwiają szybką reakcję na bieżące wydarzenia na drodze, a tym samym ograniczają ryzyko opóźnień i związanych z nimi kar umownych. To również źródło danych, których analiza pozwala na lepsze planowanie trasy w przyszłości.

Ułatwienie pracy kierowcy i spedytora             

Dzięki mechanizmowi ETA czasochłonne czynności, takie jak monitoring pojazdu na mapie czy kontakt telefoniczny z kierowcami są zastępowane narzędziem, które wskazuje status realizacji zlecenia, przybliżony czas dojazdu i bieżące informacje na temat aktualnych i przewidywanych opóźnień. Daje to dyspozytorowi znacznie większą kontrolę, a także możliwość reagowania na poszczególne wydarzenia w czasie rzeczywistym – na przykład znalezienie samochodu zastępczego lub podwykonawcy.

Powyższe funkcjonalności ułatwiają również pracę kierowcy, między innymi poprzez informowanie o dostępnym czasie jazdy, wymaganych odpoczynkach i liczbie pozostałych kilometrów.

Jak sprawdzić punkt docelowy do którego przeliczany jest czas przejazdu?

Mechanizm ETA może być wykorzystywany poprzez system telematyczny GBox Online stworzony przez specjalistów Grupy Inelo. Jest to webowa (dostępna z poziomu przeglądarki internetowej) aplikacja dla przewoźników i spedytorów, która daje dostęp do aktualnych informacji na temat floty pojazdów. Jeśli chcesz sprawdzić punkt docelowy, do którego przeliczana jest ETA, kliknij na „estymowany czas dojazdu”, aby wyświetlić na mapie konkretny pojazd oraz informacje na temat miejsca, do którego jedzie.

Raportowanie czasu przyjazdu

Weryfikacja i analiza poszczególnych czasów przejazdów skutecznie przyczynia się do optymalizacji pracy kierowców w firmie transportowej. Monitoring ETA w GBox Online daje taką możliwość – po zakończeniu przejazdu wystarczy wygenerować raport z podsumowaniem dla wybranych pojazdów.

Funkcjonalność ETA Smart od Grupy Inelo

ETA Smart od Inelo to łatwiejsza praca kierowców. Dzięki informacjom o dostępnym czasie jazdy, wymaganych odpoczynkach i pozostałej liczbie kilometrów, kierowcy mogą lepiej planować realizację zlecenia oraz uniknąć przekroczenia wymaganych norm czasu pracy. Usprawnieniu ulega także komunikacja na linii kierowca-spedytor.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta