SENT GEO – nowe wymagania od 01.10.2018 w praktyce

Inelo Inelo
Brak kategorii

W związku z nadchodzącymi zmianami w systemie SENT wyjaśniamy, jak należy postępować oraz skąd pobrać instrukcję przesyłania danych i aplikację na urządzenia mobilne.

Od 01.10.2018 r. na polskich drogach obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące systemu SENT, związane przede wszystkim z koniecznością przesyłania lokalizacji (pozycji z GPS) podczas przewozu towarów wrażliwych. Ministerstwo Finansów udostępniło już dla przewoźników przeznaczoną do tego celu aplikację oraz instrukcję przesyłania danych.

Jak w praktyce postępować po 01.10.2018?      

Istnieją dwa sposoby przekazania obowiązkowych danych o lokalizacji do systemu SENT:

 • za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne;
 • za pomocą ZSL (Zewnętrznego Systemu Lokalizacyjnego, np. GBOX).

Aplikacja mobilna została już opracowana i jest dostępna do pobrania na smartfony oraz tablety z systemem Android oraz iOS (na chwilę publikacji wiadomości, nie ma jeszce możliwości pobrania aplikacji na iOS z Apple Store). Aplikację można pobrać analogicznie do aplikacji innych producentów, bezpośrednio ze sklepów Apple Store, Google Play Store wpisując nazwę aplikacji: „SENT GEO: Aplikacja Kierowcy”

Na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych KAS znajduje się instrukcja obsługi wspomnianej aplikacji mobilnej. Jest ona, podobnie jak sama aplikacja, dostępna po polsku, angielsku oraz rosyjsku.

Aby w pełni skorzystać z aplikacji, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

 • „Pobierz aplikację mobilną z Apple Store, Android Store bądź pobrać plik APK ze strony PUESC.
 • Uruchom swoją aplikację i rozpocznij rejestrację urządzenia mobilnego.
 • Aplikacja zaproponuje zabezpieczenie dostępu 4-cyfrowym PIN-em, który nie jest obowiązkowy.
 • Podaj adres email, na który zostanie przesłany 6-cyfrowy kod weryfikacjny.
 • Wprowadź 6-cyfrowy kod weryfikacyjny w celu zakończenia rejestracji, po której zostanie wygenerowany numer lokalizatora.
 • Aby aktywować swoją aplikację należy przekazać swój numer lokalizatora przewoźnikowi. Wysłanie pierwszego zgłoszenia SENT zawierającego twój numer lokalizatora aktywuje aplikację.
 • Po rozpoczęciu przewozu, kierowca ma obowiązek włączenia lokalizatora (aplikacji) przy użyciu przycisku START. Lokalizator powinien zostać wyłączony przy użyciu przycisku STOP, nie wcześniej niż po zakończeniu przewozu.”

Drugi sposób przesyłania danych lokalizacyjnych polega na wykorzystaniu ZSL czyli Zewnętrznego Systemu Lokalizacyjnego. Odbywa się to za pomocą urządzeń już zainstalowanych u przewoźnika przez zewnętrznego dostawcę, np. GBOX.

Firma INELO realizuje projekt, aby jako jeden z pierwszych dostawców zewnętrznych spełnić warunki i wymagania umożliwiające przesyłanie niezbędnych danych do systemu SENT bezpośrednio z lokalizatorów. O postępach prac będziemy informować na bieżąco. W początkowej fazie obowiązywania nowych wymagań zaleca się korzystanie z aplikacji mobilnej na telefony lub tablety.

Od kiedy będą obowiązywać sankcje?

Ważne! Obowiązek przesyłania danych lokalizacyjnych ma zastosowanie od 01.10.2018 r., natomiast sankcje za nieprzesyłanie tych danych lub niewłaściwą obsługę urządzeń/aplikacji będą obowiązywać od 01.01.2019 r.

Jakie dane będą przesyłane obowiązkowo do SENT?

Informacje, które obowiązkowo zostaną przekazane do SENT:

 • współrzędne geograficzne dotyczące położenia środka transportu, jego prędkość, data i godzina pozyskania tych współrzędnych
 • azymut środka transportu
 • błąd przekazywania danych satelitarnych oraz numer lokalizatora albo numer zewnętrznego systemu lokalizacji

Jakie są obowiązki przewoźnika?

Przewoźnik, w trakcie całej trasy przewozu towaru objętego zgłoszeniem, jest zobowiązany zapewnić przekazywanie aktualnych danych geo-lokalizacyjnych środka transportu. W zgłoszeniu powinien być wpisany numer lokalizatora (aplikacji) lub ZSL. Za uruchomienie i wyłączenie aplikacji odpowiada kierowca.

Nieprzesłanie danych lokalizacyjnych będzie kosztować przewoźnika 10 000zł, natomiast kierowca może zostać obarczony mandatem w wysokości 5 000 – 7 500 zł za nieprawidłowe użytkowanie lokalizatora. W przypadku stwierdzenia trwającej dłużej niż godzinę niesprawności lokalizatora, kierujący będzie zobowiązany do niezwłocznego zatrzymania się na najbliższym parkingu samochodowym lub w najbliższej zatoce postojowej. Również jazda bez usunięcia usterki będzie karana przez funkcjonariuszy. Należy jednak pamiętać, że sankcje związane z nowymi obowiązkami nie będą stosowane w okresie przejściowym tj. do 01.01.2019 r.

Źródła:

 1. Platforma usług elektronicznych skarbowo-celnych: gov.pl/web/puesc/sent-zsl-geo-apk
 2. Ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

  Biuro obsługi klienta