Francja zmienia stawki dla kierowców w transporcie rzeczy

2021-05-27 15:56
Inelo Inelo
Brak kategorii

18.09.2018 roku we francuskim dzienniku urzędowym został opublikowany aneks dotyczący nowych stawek obowiązujących od  01.04.2018 roku dla kierowców, którzy wykonują transport rzeczy na terytorium Francji.

Tabela z obowiązującymi stawkami godzinowymi:

Na podstawie przyjętych wytycznych i układu zbiorowego, stawki będą  podlegać procentowemu wzrostowi o +2%, +4%, +6% oraz +8%  po  2, 5, 10 oraz 15 latach stażu.

Od 01.04.2018 zmianie uległ również stały dodatek za czas pracy w niedziele i święta:

  • z 10,07 € na 10,22 € w sytuacji pracy do 3 godzin
  • z 23,42 € na 23,77 € w przypadku pracy ponad 3 godziny

Równolegle ze zmianą stawki dla grupy 7 (150M) dostosowana została podstawa, z której wyliczana jest stawka za godziny nocne z 10,06 € na 10,21 €.

Na chwilę obecną nie zostały jeszcze zaktualizowane w j. polskim oficjalne wytyczne dotyczące delegowania: www.ecologique-solidaire.gouv.fr

Dla aktualnej wersji oprogramowania 4Trans stawki zostaną automatycznie pobrane podczas uruchomienia programu. Pobranie nowych stawek może się również odbyć przy użyciu przycisku do pobierania stawek znajdującego się w Menu -> Rozliczenia -> 317 Minimalne stawki wynagrodzenia w innych krajach oraz 311 Minimalna stawka dzienna w innych krajach:

Zaktualizowanie stawek nie wpłynie na zmianę wynagrodzenia w już wyliczonych i zapisanych ewidencjach czasu pracy.

Źródło: www.journal-officiel.gouv.fr

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta