Francja zmienia stawki dla kierowców w transporcie rzeczy

Inelo Inelo
Brak kategorii

18.09.2018 roku we francuskim dzienniku urzędowym został opublikowany aneks dotyczący nowych stawek obowiązujących od  01.04.2018 roku dla kierowców, którzy wykonują transport rzeczy na terytorium Francji.

Tabela z obowiązującymi stawkami godzinowymi:

Na podstawie przyjętych wytycznych i układu zbiorowego, stawki będą  podlegać procentowemu wzrostowi o +2%, +4%, +6% oraz +8%  po  2, 5, 10 oraz 15 latach stażu.

Od 01.04.2018 zmianie uległ również stały dodatek za czas pracy w niedziele i święta:

  • z 10,07 € na 10,22 € w sytuacji pracy do 3 godzin
  • z 23,42 € na 23,77 € w przypadku pracy ponad 3 godziny

Równolegle ze zmianą stawki dla grupy 7 (150M) dostosowana została podstawa, z której wyliczana jest stawka za godziny nocne z 10,06 € na 10,21 €.

Na chwilę obecną nie zostały jeszcze zaktualizowane w j. polskim oficjalne wytyczne dotyczące delegowania: www.ecologique-solidaire.gouv.fr

Dla aktualnej wersji oprogramowania 4Trans stawki zostaną automatycznie pobrane podczas uruchomienia programu. Pobranie nowych stawek może się również odbyć przy użyciu przycisku do pobierania stawek znajdującego się w Menu -> Rozliczenia -> 317 Minimalne stawki wynagrodzenia w innych krajach oraz 311 Minimalna stawka dzienna w innych krajach:

Zaktualizowanie stawek nie wpłynie na zmianę wynagrodzenia w już wyliczonych i zapisanych ewidencjach czasu pracy.

Źródło: www.journal-officiel.gouv.fr

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta