Road Transport Enforcement Working Group –z myślą o zrównoważonym i sprawiedliwym transporcie

EWG
Inelo Inelo
Aktualności

Jak kierowca prawidłowo ma wprowadzić dane manualnie do tachografu w przypadku, kiedy jego karta nie znajdowała się w tachografie? To jedno z pierwszych  pytań, na które 6 grudnia starali się odpowiedzieć uczestnicy kolejnego spotkania w ramach grupy roboczej Road Transport Enforcement Working Group, zorganizowane przez Komisję Europejską, w której mamy przyjemność brać udział.

W odpowiedzi na tak zadane pytanie, przedstawione zostały różne możliwości, jak np. aplikacja na telefon, dzięki której inspektor sprawdza za pomocą kodu QR, wprowadzanie wpisów ręcznych przy pomocy aplikacji zainstalowanej na komputerze, czy też przez ITS system. DG MOVE zaproponowało projekt poprawki do rozporządzenia 165/2014 tak, aby od 31.12.2024 r. kierowca był zobowiązany wprowadzić ręcznie tylko 6 okresów 24h wstecz od momentu ponownego włożenia karty do tachografu, w celu wykonania transportu lub za okres od ostatniego odpoczynku tygodniowego.

Szkolenia dla inspektorów

Na spotkaniu poruszono też temat szkoleń wstępnych i okresowych dla inspektorów, w trakcie których, na podstawie rozporządzenia 165/2014, inspektorzy muszą być należycie przeszkoleni zarówno z technicznych zagadnień dotyczących tachografów, jak i przepisów oraz analizy danych i wykrywania manipulacji. Celem szkoleń jest zharmonizowanie wiedzy oraz sposobu kontroli kierowców i firm transportowych. Pomóc ma również ELA European Labour Authority, która już teraz odwiedza inspekcje w krajach ich siedziby oraz organizuje szkolenia i wymiany międzynarodowe w celu harmonizacji wiedzy i praktyk służb kontrolnych.

Smart tachografy i ich problemy

W trakcie spotkania poruszono także kwestię wprowadzania w nowych smart tachografach załadunku i rozładunku, przy czym DG MOVE wyraźnie zaznaczyło, że to kierowca jest zobowiązany do wprowadzania tych informacji w tachografie. Rozwiązano również wątpliwość, czy kierowca może wnioskować o nową kartę G2V2, aby mógł korzystać z funkcji automatycznego zapisu przekroczenia granic w przypadku, gdy porusza się pojazdem wyposażonym w tachograf G2V2 (wcześniej zgłaszano problem, że przekroczenia granic się nie zapisują, jeśli dysponuje starszym typem karty). Komisja stwierdziła, że kierowcy w takiej sytuacji będą mieć możliwość wystąpienia o wydanie nowej karty i oddania starej.

Na zakończenie spotkania poruszony został również problem niewystarczającej pojemności pamięci w kartach G2V1 oraz G1, które umożliwiają maksymalnie 112 wpisów, co wystarczy na 56  dni po dwa wpisy, nie biorąc pod uwagę przekroczeń granic na starszych tachografach oraz zmian pojazdu, czy zmian kart w załodze. Tym samym, jeżeli kierowca zrobi więcej wpisów niż obowiązkowych 2 (na początku i na końcu dnia pracy) np. dodatkowo przy przekroczeniu granic, to te najwcześniejsze zostaną nadpisane przez najnowsze i w rezultacie przy kontroli kierowca nie będzie miał uzupełnionych 56 dni, choć dokonywał wpisów krajów według przepisów. To najprawdopodobniej będzie się wiązało z nałożeniem kary na kierowcę. Niestety, ta kwestia musi jeszcze poczekać na swoje rozwiązanie.

Spotkania, które zmieniają transport na lepsze

Omawiane zagadnienia w ramach grupy roboczej Road Transport Enforcement Working Group, doskonale pokazują, że tego typu spotkania są idealną okazją dla nas, by zyskiwać bezpośrednie informacje o bieżących problemach i zmianach w przepisach w nadchodzącym czasie, a przede wszystkim daje nam, z myślą o Klientach, szansę do zgłaszania zmian i poprawek w przygotowywanych projektach zmian przepisów.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta