Pobierz Branżometr Inelo i sprawdź, jak pozostać konkurencyjny

Inelo Inelo
Aktualności

Branżometr Inelo to pierwsze wydanie opracowania, które przedstawia dynamikę zmian w polskiej branży TSL, bada panujące w niej nastroje i prognozuje dalsze kierunki rozwoju.

Dzięki danym zgromadzonym na podstawie systemów 4Trans i GBox, z których korzysta lub w których jest zarejestrowanych ponad 6000 firm transportowych, 40 000 kierowców, a także ponad 35 000 pojazdów – mamy możliwość dostarczyć unikatową wiedzę na temat aktualnych zachowań na rynku przewozów drogowych.

Pierwsze wydanie pozwoli m.in. odpowiedzieć na pytania, co w obliczu aktualnych wydarzeń, takich jak kryzys gospodarczy oraz wybuch konfliktu na Ukrainie, stanowi najważniejsze wyzwania, jakim musza sprostać polskie firmy transportowe, aby zachować swoją konkurencyjność na rynku.

Opracowanie przedstawia także liczbę pokonanych kilometrów przez kierowców zatrudnianych w rodzimych firmach transportowych, wskazuje najpopularniejsze trasy, a także obecną strukturę floty i to jak się zmienia.

  Pobierz Branżometr Inelo i sprawdź, jak pozostać konkurencyjny!

  Branżometr Inelo wskazuje również:

  Trzy główne wyzwania związane z pakietem mobilności w 2022 roku:

  • 70% wzrost wynagrodzeń i związany z tym wzrost kosztów działalności
  • 21% likwidacja podróży służbowej kierowców w przewozach międzynarodowych
  • 84%. niezrozumienie tematyki związanej z wyliczaniem płacy za pracę zagranicą w poszczególnych krajach UE

  Wojna na Ukrainie – kluczowe decyzje biznesowe przewoźników:

  • 43% badanych postanowiło wycofać się ze wschodnich rynków
  • 28% szuka innych partnerów zagranicznych
  • 18% szuka alternatywnych tras

  Kondycja finansowa firm transportowych – polski sektor TSL na debecie?

  • 43 123 zł – średnie zadłużenie przedsiębiorcy w transporcie drogowym, I kw. 2022 r.
  • 1 007 413 225 zł – zadłużenie w sektorze TSL, I kw. 2022 r.
  • 89 dni – hipotetyczne opóźnienia w transporcie w 2021 roku jednymi z najdłuższych wśród wszystkich branż

  Skontaktuj się z nami.

  Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

   Biuro obsługi klienta