Pakiet mobilności: Komisja Europejska ogłosiła planowane zmiany dotyczące transportu drogowego

Inelo Inelo
Aktualności

31 maja 2017 roku to ważny dzień dla branży transportowej w Europie – Komisja Europejska zaprezentowała 8 głównych kierunków działań ustawodawczych ze szczególnym naciskiem dla transportu drogowego. Do najważniejszych z nich należą:

 • Uporządkowanie kwestii płacy minimalnej dla kierowców
 • Uproszczenie przepisów dotyczących czasu jazdy oraz odpoczynku
 • Zmiana zasad dotyczących kabotażu
 • Zwalczanie firm tzw. „skrzynek pocztowych”
 • Profesjonalizacja rynku transportu poniżej 3,5 tony

Płaca minimalna dla kierowców transporcie

Duże zmiany czekają firmy w transporcie międzynarodowym. Uporządkowane na poziomie przepisów europejskich zostaną kwestie stosowania płacy minimalnej z poszczególnych krajów dla kierowców. Kontynuowane są działania mające zapewnić tzw. „równą płace za tą samą pracę”.

Zwrócono szczególną uwagę, że obecnie jedynie niektóre kraje członkowskie wprowadziły stosowanie reguł dotyczących delegowania w transporcie drogowym. Nowe przepisy mają natomiast obowiązywać we wszystkich krajach UE.

Pierwsza kwestia: kiedy płacę minimalną należy stosować?

Kierowca będzie traktowany jako pracownik delegowany, czyli taki, który powinien mieć zapewnioną płacę minimalną zgodnie z przepisami kraju, w którym w danym momencie wykonuje swoją pracę jeśli:

 • wykonuje przewóz kabotażowy (już od pierwszego dnia)
 • przebywa na terenie danego kraju przynajmniej 3 dni w ciągu miesiąca

Oznacza to więc, że kierowcy, który wykonuje transport międzynarodowy należy się płaca minimalna z poszczególnych krajów o ile łączny czas przebywania w danym kraju będzie wynosił co najmniej 3 dni w ciągu miesiąca kalendarzowego

Druga kwestia: co z obowiązkami administracyjnymi?

W tym przypadku Komisja Europejska chce ułatwić firmom spełnienie wymogów administracyjnych związanych z wypłatą i kontrolą płacy minimalnej głównie poprzez:

 • zniesienie obowiązku powoływania przedstawiciela na terytorium danego kraju
 • przechowywanie niezbędnej dokumentacji w formie elektronicznej

Natomiast ze względu na uskutecznienie kontroli, kierowcy będą zaznaczać w tachografach przekroczenia granic – wpierw ma się to odbywać ręcznie podczas odpoczynków, później ma tym zająć się GPS montowany w tachografach.

Uproszczenie przepisów dotyczących czasu jazdy oraz odpoczynku

W ramach pakietu mobilności zostaną zmienione również zasady dotyczące odbiorów odpoczynków tygodniowych. Podkreślone zostało natomiast, że obecne normy czasu jazdy i odpoczynku są prawidłowe i niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa na drodze. Oznacza to, że nie zwiększy się czas jazdy, ani nie skróci czas odpoczynku.

Zmiany obejmą stosowanie przepisów dotyczących odpoczynków tygodniowych w taki sposób aby ułatwić kierowcom spędzanie więcej czasu w domu, a nie w drodze. Ma to być również z korzyścią dla firm transportowych poprzez zwiększenie elastyczności czasu pracy – kierowcy będą mogli zrobić więcej odpoczynków tygodniowych skróconych w trasie.

Należy jednak zauważyć, że kierowca podczas odpoczynku tygodniowego regularnego będzie musiał mieć zapewniony nocleg poza kabiną pojazdu. Przepisy mają być bardziej szczegółowe w tej kwestii. Obecnie taki zakaz obowiązuje w przepisach, ale nie jest on egzekwowany przez wszystkie kraje.

Zmiana zasad dotyczących kabotażu

Obecne przepisy pozwalają na kabotaż w ciągu 7 dni, ale liczba operacji jest ograniczona do trzech. Nowe przepisy pozwolą na wykonywanie przewozów kabotażowych w ciągu 5 dni z nieograniczoną liczbą dostaw. Będzie to łatwiejsze do egzekwowania i ma zmniejszyć liczbę pustych przebiegów, tym samym oszczędzając paliwo.

Zwalczanie firm tzw. „skrzynek pocztowych”

Firmy „skrzynki pocztowe” są tworzone w celu obejście zobowiązań prawnych, zwykle w takich dziedzinach, jak podatki, ubezpieczenia społeczne czy wynagrodzenia. Taka działalność jest nielegalna, ale mimo wszystko nadal często niezauważalna przez służby kontrolne. Nowe przepisy mają określać jaśniejsze kryteria do rozprawienia się z tego typu firmami, w szczególności poprzez wzmocnienie współpracy między służbami kontrolnymi z poszczególnych krajów członkowskich.

Czy planowane zmiany dotyczą również transportu pojazdami do 3,5 tony?

Rozwiana została również kwestia montażu tachografów w pojazdach do 3,5 tony – nie będą one objęte takim obowiązkiem. Planuje się natomiast zastosowanie w transporcie do 3,5 tony niektórych przepisów transportowych UE, np. dotyczących tworzenia przedsiębiorstw transportowych.

Przewidywane poszerzenie rynku transportowego.

Komisja szacuje, że w 2050 roku, rynek transportu drogowego rzeczy wzrośnie aż o 60% względem roku 2010. W tym samym okresie rynek transportu osób ma wzrosnąć aż o 42%.  Potwierdza to konieczność wprowadzenia zmian w tym sektorze.

Już dzisiaj wiemy w jakim kierunku będzie zmierzała Komisja Europejska tworząc i modyfikując przepisy dotyczące rynku transportowego. Szczegółowe propozycje zmian w przepisach będą publikowanie w przeciągu najbliższych 12 miesięcy.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

  Biuro obsługi klienta