Odstępstwa od norm czasu pracy na terytorium Polski

licencja transportowa, Certyfikat Kompetencji Zawodowych
Inelo Inelo
Aktualności

W związku z wojną na Ukrainie i koniecznością zapewnienia płynności dostaw Ministerstwo Infrastruktury podjęło decyzję o wprowadzeniu czasowych odstępstw od obowiązujących na terytorium Polski norm czasu pracy kierowców. Odstępstwa dotyczą wyłącznie przewozu rzeczy na terytorium RP.

Odstępstwa obowiązują okresie od 12 sierpnia do 30 września 2022 roku i obejmują:

  •  wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu z 9 godzin do 11 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006);
  • wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 56 godzin do maksymalnie 60 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 2 ww. rozporządzenia);
  • wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 90 godzin do maksymalnie 96 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 3 ww. rozporządzenia);
  • wydłużenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu, po którym wymagana jest przerwa trwająca 45 minut, z 4 godzin i 30 minut do 5 godzin i 30 minut (odstępstwo od art. 7 ww. rozporządzenia);
  • możliwość spędzania przez kierowcę regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe, o ile wyposażony on jest w odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i znajduje się na postoju (odstępstwo od art. 8 ust. 8 ww. rozporządzenia.

Każdy przypadek skorzystania z odstępstwa należy zanotować na wydruku z tachografu.

4Trans

Do zmian w programie została już zgłoszona aktualizacja tabeli z odstępstwami. Po wprowadzeniu zmian w wszystkie naruszenia w Polsce w okresie obowiązywania odstępstw zostaną wyróżnione kolorem. Uwaga! Program oznacza wszystkie naruszenia bez względu na czas trwania przekroczenia – weryfikacja czy przekroczenia mieszczą się w normach odstępstw jest po stronie użytkownika.

W oficjalnej tabeli na stronach KE ww. odstępstwa nie zostały jeszcze odnotowane, wciąż czekamy na aktualizację (ostatnia z 25 lipca 2022). Ministerstwo infrastruktury potwierdza, że Komisja Europejska wydała zgodę na wprowadzenie odstępstw: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wprowadzamy-tymczasowe-odstepstwa-od-czasu-pracy-kierowcow

Pełen tekst obwieszczenia Ministra Infrastruktury w sprawie tymczasowych odstępstw od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku kierowców można pobrać ze strony: https://monitorpolski.gov.pl/MP/2022/789/M2022000078901.pdf

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta