Nowa wersja 4Trans 6.0.3

4trans
Inelo Inelo
Aktualności

Udostępniona została aktualizacja oprogramowania 4Trans do wersji 6.0.3, która zawiera nowe funkcje związane z ostatnią zmianą przepisów krajowych i europejskich.

Najważniejsze zmiany:

  1. Dodano raport szczegółowego rozliczenia płacy zagranicznej – Ewidencja czasu pracy za granicą nr 280. W raporcie można znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące powstałej dopłaty, przede wszystkim: odcinki zagraniczne podlegające pod zagraniczną płacę, godziny pracy w poszczególnych dniach, podsumowanie wraz z informacją o stawkach zagranicznych oraz pomniejszeniu o wynagrodzenie polskie. Przykładowy wygląd raportu dla Niemiec:
4trans

2. Dodano raport zbiorczego zestawienia ulg – delegowania – Zbiorcze zestawienie ulg – delegowanie nr 323. Pozwala na wykazanie kwoty „wirtualnych diet” dla wielu kierowców naraz na jednym raporcie. Przykładowy raport:

4Trans

3. Wprowadzono dodatkowe wzory plików importu w XSL dla załadunków/rozładunków oraz odcinków zagranicznych pozwalające na import danych dla wielu kierowców w jednym pliku. Funkcja została dodana ze względu na Wasze sugestie. Wszystkie przykładowe wzory plików importu dla załadunków/rozładunków oraz odcinków zagranicznych do 4Trans możliwe są do pobrania ze strony https://inelo.pl/rejestrowanie-zaladunkow-i-rozladunkow-wzory/, a także bezpośrednio z programu 4Trans:

4trans

Przykładowy wygląd pliku importu rozładunków/załadunków w XLS dla wielu kierowców:

4. Dodano opcję wykazywania na przeliczeniu ewidencji czasu pracy rozliczania ryczałtów/zaliczek miesięcznie, również w przypadku dłuższych okresów rozliczeniowych. Pozwoli to na wykazywanie dopłaty do ryczałtów za nadgodziny, godziny nocne oraz dopłat do dyżurów na jednym raporcie ewidencji czasu pracy, bez konieczności korzystania w takich przypadkach z osobnego raportu rozliczenia ryczałtów/zaliczek.

4trans

5. Dodano obliczenie dopłat do płacy zagranicznej dla zdarzeń wprowadzanych przez kartę drogową (karta drogowa < 3.5 tony). Ułatwi to rozliczenie dopłat dla kierowców tzw. busów.

6. W module Płaca zagraniczna wprowadzono możliwość budowy składników premiowych w oparciu o kilometry bez naruszeń oraz za czas pobytu za granicą.

7. Zmieniono domyślną opcję dotyczącą zasad wyznaczania limitu 10 godzin pracy, gdy praca była wykonywana w porze nocnej na liczenie pomiędzy odpoczynkami dziennymi zgodnie z najnowszym brzmieniem art. 21 ustawy o czasie pracy kierowców:

4trans

8. Aktualizacje polskiego taryfikatora:

Zaktualizowany polski taryfikator. Zmieniono kwoty kar zgodnie z dziennikiem ustaw.

W najnowszej wersji programu 4Trans wprowadzono także szereg innych zmian i uprawnień. Ze wszystkimi można się zapoznać na szczegółowej liście zmian 4Trans 6.0.3 >>> a także w Strefie Klienta 4Trans >>>

4trans

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta