Komisja Europejska rozwiewa wątpliwości dotyczące płacy minimalnej

Inelo Inelo
Aktualności

Podczas ogłaszania pakietu drogowego w dniu 31 maja 2017 r. Komisarz ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych Marianne Thyssen podkreśliła, że obecnie obowiązujące przepisy dotyczące delegowania pracowników do innych krajów obejmują również firmy transportowe.

 

W trakcie prezentacji pakietu zwrócono również uwagę na fakt, że obecnie przepisy te są wprowadzone i weryfikowane tylko w kilku krajach europejskich i z punktu widzenia Komisji Europejskiej powinny one być w najbliższym czasie wprowadzone w całej Unii. Dla przypomnienia aktualnie w praktyce tylko cztery kraje unijne wymagają zgłaszania i rozliczania kierowców, są to Niemcy, Francja, Włochy i Austria.

Ważną kwestią w sprawie płac minimalnych są również prowadzone przez Komisję Europejską postępowania wyjaśniające EU Pilot dotyczące wprowadzenia nowych przepisów w Niemczech, Francji i Austrii. Istotny jest fakt, że postępowania te nie kwestionują stosowania płacy minimalnej w odniesieniu do kierowców, a jedynie nieproporcjonalne wymagania administracyjne związane z egzekwowaniem płacy minimalnej.

Powyższe zostało również potwierdzone propozycjami zmian zawartymi w tzw. „Pakiecie drogowym”. W trakcie konferencji podkreślono, że obecne przepisy powinny być stosowane już od przekroczenia granicy w przypadku wykonywania kabotażu i przewozów międzynarodowych.  Natomiast wg proponowanych zmian w przypadku przewozów międzynarodowych, płacę minimalną trzeba będzie stosować w sytuacji, gdy kierowca w danym kraju przebywa co najmniej 3 dni w ciągu miesiąca. Ponadto zaproponowane zostały istotne ułatwienia dla firm transportowych, jeśli chodzi o obowiązki administracyjne tzn. brak konieczności wyznaczania przedstawiciela, możliwość przedstawiania dokumentacji płacowej w formie elektronicznej oraz możliwość zgłaszania kierowców na okres 6 miesięcy.

Jest to niewątpliwie negatywna informacja dla polskiej branży transportowej, która od początku starała się przekonać przedstawicieli Komisji Europejskiej do wyłączenia kierowców transportu międzynarodowego z zakresu dyrektywy wprowadzającej wypłacanie płacy minimalnej.

Drugim problem jest również fakt, że nie jest znany termin wprowadzenia w życie zaproponowanych ułatwień dotyczących firm transportowych i do tego czasu kraje członkowskie nadal mogą wprowadzać wymagania zwiększające koszty i utrudniające realizację operacji transportowych. Przykładem może być wymóg ustanawiania przedstawiciela firmy w przypadku Francji czy też konieczność zgłaszania osobno każdej operacji kabotażu we Włoszech.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta