Kolejne spotkanie stowarzyszenia CORTE z udziałem Inelo

corte
Inelo Inelo
Aktualności

Tym razem głównym tematem spotkania były zmiany w projekcie TRACE2, którego nadrzędnym celem jest zapewnienie harmonijnej implementacji przepisów wprowadzonych pakietem mobilności.

Projekt TRACE2 jest realizowany pod przewodnictwem CORTE. Jego celem jest podsumowanie dotychczasowych zmian wprowadzonych przez pakiet mobilności I, opracowanie wytycznych oraz materiałów szkoleniowych w zakresie egzekwowania przepisów, a także zorganizowanie sesji szkoleniowych dla organów ścigania w całej Unii Europejskiej.

Główne założenia TRACE2:

  • wypracowanie jasnego i wspólnego  zrozumienia nowych zasad wprowadzonych przez pakiet mobilności I;
  • określenie kwestii związanych z egzekwowaniem przepisów i opracowanie praktycznych wskazówek;
  • opracowanie materiałów szkoleniowych podnoszących świadomość;
  • szkolenie funkcjonariuszy kontrolujących w celu jednolitego podejścia do egzekwowania przepisów;
  • szerokie rozpowszechnienie wytycznych dotyczących egzekwowania przepisów wśród wszystkich zainteresowanych stron.

Inelo w CORTE

CORTE jest jedną z najbardziej znanych i wiodących organizacji międzynarodowych, która  skupia władze krajowe, stowarzyszenia transportowe i firmy transportowe. Celem Stowarzyszenia jest promowanie, wspieranie oraz pomoc w rozwoju i realizacji polityki w zakresie transportu drogowego, bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie.

Inelo przystąpiło do Stowarzyszenia CORTE w 2011 roku. Wśród członków konfederacji zasiadają głównie przedstawiciele inspekcji, ministerstw infrastruktury i transportu, a także firm oferujących rozwiązania dla transportu. Inelo, które jest reprezentowane przez Małgorzatę Pander, jako jedyna instytucja z Polski znajduje się w zarządzie CORTE, pełniąc równocześnie funkcję doradczą przy Komisji Europejskiej.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta