Telematyka a czas pracy kierowców

zarządzanie transportem, umowy cywilnoprawne
Inelo Inelo
Aktualności

Przedsiębiorcy potrzebują większej liczby informacji, sprawnej komunikacji oraz bieżącej i pewnej wymiany informacji między firmą a kierowcą. Takie możliwości oferuje system telematyczny i monitoringu GPS GBOX Assist. Na chwilę obecną system umożliwia nie tylko dwustronną komunikację z kierowcą, nawigację, skanowanie i przesyłanie dokumentów, obsługę zleceń transportowych czy lokalizację pojazdów.  Gwarantuje również, że czas pracy kierowcy jest przestrzegany w oparciu o obowiązujące przepisy (Rozporządzenie 561)

CZAS PRACY KIEROWCÓW

Czas pracy kierowców dostępny jest z pozycji komputera pokładowego GBOX Assist montowanego w kabinie ciężarówki. Dzięki funkcjom dostępnym w systemie telematyki GBOX Assist, kierowca na bieżąco informowany jest o wszystkich ważnych parametrach czasu jazdy. Na przejrzystym i intuicyjnych interfejsie wyświetlane są najważniejsze informacje dotyczące czasu pracy kierowcy jakie jak:

  • czas jazdy ciągłej,
  • czas jazdy dziennej i tygodniowej,
  • możliwościach przedłużenia czasu jazdy,
  • czas rozpoczęcia i trwania odpoczynków dziennych, tygodniowych,
  • rekompensaty.

System telematyki GBOX Assist umożliwia wyświetlanie informacji o czasie pracy kierowców zarówno dla jednego kierowcy jak i dla załogi.
Do informacji na temat czasu pracy kierowców bieżący dostęp ma również spedytor.

ZDALNE POBIERANIE DANYCH Z TACHOGRAFU – WIĘCEJ O TACHO ZDALNIE

Przy wykorzystaniu najnowszej usługi TACHO Zdalnie istnieje możliwość automatycznego, zdalnego pobrania danych z karty kierowcy oraz z tachografu. Pobrane (podpisane cyfrowo) dane wykorzystywane są do rozliczania kierowców oraz podczas ewentualnej kontroli. Do pobrania danych z pamięci tachografu za pomocą GBOX Assist nie jest konieczne włożenie karty przedsiębiorcy do tachografu! Ponadto, dla ułatwienia pracy możemy ustawić harmonogram pobierania danych, po czym proces wykonuje się automatycznie.  Czas pracy kierowcy rozliczany z wykorzystaniem danych zdalnie pobranych z tachografu znacznie usprawnia tę czynność a jednocześnie gwarantuje rozliczenia zgodne z Rozporządzeniem 561.

CZAS PRACY KIEROWCÓW W ASPEKCIE MILOG I LOI MACRON

Nowoczesne oprogramowanie systemu GBOX Assist pozwala na tworzenie i wykorzystanie raportów związanych z pracą kierowcy na terenie danego kraju – w tej chwili Niemiec, Francji i Norwegii. Wprowadzone przepisy MI LOG oraz LOI MACRON związane z naliczaniem stawki minimalnej za czas pracy kierowcy na terenie ich kraju, wymagają dokładnych informacji o wjeździe/wyjeździe i czasie pracy kierowcy na terenie Niemiec lub Francji. GBOX Assist automatycznie generuje takie zestawienia, które wraz z danymi z tachografu pozwalają na szybkie i dokładne rozliczanie czasu pracy kierowców.

RYCZAŁTY ZA NOCLEG – WERYFIKACJA MIEJSCA

Po kontrowersyjnym wyroku Sądu Najwyższego w sprawie ryczałtów za noclegi w kabinie pojazdu, szczególnie ważna jest weryfikacja faktycznego miejsca noclegu kierowcy. Czas pracy kierowców za granicą ma związek z różnymi stawkami za noclegi w poszczególnych krajach UE. Bez systemu telematyki sprawdzenie tych danych jest bardzo trudne. Jednak jak pokazuje praktyka bywa to obszar do nadużyć ze strony kierowców.

OSZCZĘDNOŚĆ WYNIKAJĄCA Z WERYFIKACJI „PRACY INNEJ”

Wiemy, jak duże straty może ponieść przedsiębiorca w wyniku nieprawidłowego a niestety częstego ustawiania przez kierowców selektora na „inną pracę” w momencie gdy faktycznie odpoczywali. Za pomocą GBOX Assist jesteśmy w stanie z dużą dokładnością zweryfikować faktyczną aktywność kierowcy. Co ważne, wyeliminować nieprawidłowości a w połączeniu z odpowiednimi zapisami regulaminów pracy i innych dokumentów wewnątrz firmy, wypłacić kierowcy tylko faktycznie należne mu wynagrodzenie. Działanie to generuje spore oszczędności w skali każdego miesiąca dla całej firmy.

AUTOMATYCZNE ROZLICZANIE DELEGACJI – WIĘCEJ O DELEGACJACH

Warunkiem skorzystania BEZPŁATNIE z funkcji automatycznego rozliczania delegacji oraz weryfikacji ryczałtu za nocleg kierowcy jest posiadanie systemu lokalizacji pojazdów GBOX®, bądź GBOX® Assist oraz oprogramowania 4Trans® z modułem Rozliczenia. Automatyzm rozliczania delegacji jest możliwy dzięki przekazywaniu gotowych danych, takich jak: szczegółowe informacje odnośnie czasu i miejsca rozpoczęcia i zakończenia delegacji, przekroczenia granic, krajów w których odbywał się nocleg, z systemu telematyki i monitoringu GPS GBOX® i GBOX® Assist bezpośrednio do programu 4Trans®.

Więcej na temat możliwości systemu >> TUTAJ

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta