Bezpieczeństwo w transporcie drogowym

Inelo Inelo
Brak kategorii

Pojawiły się także nowe zagrożenia związane z sytuacją geopolityczną na świecie. W związku z tym bezpieczeństwo w transporcie drogowym dla wielu przedsiębiorców branży TSL zaczęło stanowić bardzo istotną kwestię.

Ryzyko w transporcie

Potencjalne niebezpieczeństwa, towarzyszące kierowcom w codziennej pracy, głównie na drogach międzynarodowych, są powszechnie znane. To przede wszystkim sytuacje związane z uczestnictwem w ruchu drogowym, a w szczególności problem niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze. Część zagrożeń wynika również z działalności przestępczej osób trzecich. To przede wszystkim wszelkiego rodzaju czynności służące przejęciu ładunku, kradzieży paliwa oraz elementów wyposażenia pojazdu. W tych wszystkich przypadkach, ryzyko jest ogromne. Dotyczy możliwości utraty ładunku, a tym samym poniesienia konkretnych strat, ale przede wszystkim stwarza zagrożenie utraty zdrowia lub życia kierowcy.

Sytuacja geopolityczna na świecie

Podobnie rzecz ma się z niebezpieczeństwami związanymi z niespokojną sytuacją geopolityczną na świecie. Tylko od lipca 2016 roku doszło do kilku zdarzeń, które odbiły się szerokim echem w mediach i poruszyły nie tylko branżę transportową, ale również ogólnoświatową opinię społeczną. Wydarzenia te miały miejsce między innymi w Niemczech, Francji, Belgii czy Szwecji. Dotyczyły uprowadzenia pojazdów ciężarowych w celu wykorzystania ich do przeprowadzenia ataków terrorystycznych. Przypadkiem szczególnie dobrze znanym polskiej opinii publicznej był zamach terrorystyczny przeprowadzony 19 grudnia 2016 roku w Berlinie. To właśnie wówczas pierwszą z ofiar był polski kierowca.

W związku z ciągle narastającym problem migracji uchodźców do krajów Europy Południowej i Zachodniej, istotnemu zwiększeniu uległa skala zagrożeń na drogach międzynarodowych. Spowodowało to nawet powstanie w branżowym języku określenia „Dziki Zachód”, które obecnie ma zastosowanie głównie w odniesieniu do Francji.

Telematyka a bezpieczeństwo w transporcie drogowym

Rodzi się pytanie: w jaki sposób zwiększyć bezpieczeństwo w transporcie drogowym, a szczególnie bezpieczeństwo kierowcy i ładunku w trakcie realizacji trasy? Oprócz elementarnych działań, takich jak zwiększanie świadomości kierowców o rodzaju i miejscach występowania zagrożeń, warto zainwestować w profesjonalne systemy telematyczne, takie jak np. GBOX Assist dostępny w ofercie VIAON – wyłącznego dystrybutora marki GBOX. Wykorzystanie systemu daje spedytorowi możliwość pozyskiwania informacji o lokalizacji pojazdu w czasie rzeczywistym, jego prędkości oraz czynnościach wykonywanych przez kierowcę. Dzięki tym narzędziom spedytor może na bieżąco kontrolować pracę kierowcy i reagować na pojawiające się sytuacje niepożądane, takie jak przekroczona prędkość, kolizja, wypadek czy nagła zmiana kierunku jazdy. Dzięki uproszczonej formie bezpośredniej komunikacji na linii kierowca-spedytor, wszędzie tam gdzie kluczowe znaczenie ma szybkość działania – czyli m.in. w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa kierowcy, pojazdu bądź ładunku, spedytor zyskuje możliwość natychmiastowej reakcji i zapewnienia kierowcy szybkiej pomocy.

Systemy telematyczne to nie tylko kwestia przewagi konkurencyjnej. To także sposób na znaczące zwiększenie bezpieczeństwa w transporcie. Jak pokazują statystyki, aż 87% respondentów wskazało w badaniu przeprowadzonym przez GBOX, że to właśnie zwiększenie bezpieczeństwa jest kluczową korzyścią płynącą z wdrożenia produktów GBOX.

 

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta