Wykonywanie przewozów w e-TOLL w razie awarii urządzenia

rozliczanie opłat w systemie viatoll
Inelo Inelo
Aktualności

Zgodnie z obwieszczeniem ministra, wprowadzone zostaje specjalne zgłoszenie, które w razie pojawienia się awarii w trakcie poruszania się po drodze płatnej pozwala na kontynuowanie przejazdu.

Od 23 września, jeżeli urządzenie przestanie nadawać, kierowca znajdujący się na drodze płatnej może kontynuować przejazd, bez przekazywania danych lokalizacyjnych do systemu z powodu nie działającego urządzenia, po wcześniejszym zadeklarowaniu trasy przejazdu.

Należy pamiętać, że opłatę za zgłoszony przejazd trzeba opłacić z góry, przy czym dla kont przedpłaconych wymagane jest posiadanie środków na opłacenie deklaracji przejazdu, a w razie ich braku niezbędne jest uzupełnienie.

Jak uzupełnić przejazd?

Aby zgłosić przejazd, w Internetowym Koncie Klienta wystarczy wybrać funkcję „Uzupełnij przejazd”, a następnie określić miejsce, gdzie urządzenie przestało działać oraz miejsce docelowe. Po wykonaniu opisanych czynności można kontynuować przejazd.

Pamiętaj – dopiero po poprawnym zgłoszeniu można wznowić przejazd.

Wyjątki

W wyjątkowych sytuacjach zadeklarowanie przejazdu będzie mogło nastąpić do 3 dni po jego zakończeniu.

Gdy pojazd:

 1. uczestniczy w:
  • akcji ratowniczej lub humanitarnej;
  • usuwaniu skutków klęsk żywiołowych;
  • usuwaniu awarii;
 2. jest używany:
  • do przewozów żywych zwierząt;
  • na potrzeby skupu mleka;
  • do przewozu leków i środków medycznych;
  • do przewozu materiałów niebezpiecznych w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej;
  • do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia;
  • do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych;
 3. a także, w przypadku autobusów przewożących pasażerów.

Jak wygląda zgłoszenie?

Zgłoszenie można zrobić w IKK za pomocą funkcji „uzupełnij przejazd”. Należy pamiętać, że funkcja używana powinna być tylko w razie awarii urządzenia.

1 października rozwiązanie viaTOLL przestanie działać

Po 30 września 2021 roku jedynym dostępnym systemem poboru opłat będzie e-TOLL. Dotychczasowe rozwiązanie viaTOLL zostanie wyłączone. Po stronie przewoźnika pozostaje wybór sposobu przekazywania obowiązkowych danych o lokalizacji pojazdów, zarejestrowanie firmy w nowym systemie oraz metoda rozliczenia za drogi. Odwiedź stronę https://etoll.inelo.pl/ i wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób przekazywania danych lokalizacyjnych do systemu poboru opłat e-TOLL.

Źródło: https://etoll.gov.pl/ciezarowe/aktualnosci/kolejne-zmiany-w-e-toll/

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

  Biuro obsługi klienta