Jak odzyskać zwrot kaucji viaTOLL? Masz na to kilka dni!

zwrot kaucji viatoll
Inelo Inelo
Blog

System viaTOLL, umożliwiający elektroniczne pobieranie opłat za przejazdy drogami krajowymi, autostradami i ekspresówkami, obowiązywał w Polsce przez 10 lat. Jesienią 2021 roku viaTOLL został zastąpiony nowym systemem ─ eTOLL. Zwrot środków zgromadzonych na kontach starego systemu oraz zwrot kaucji za viaTOLL jest możliwy jedynie do końca września. Jak odzyskać należne Ci pieniądze, dowiesz się z artykułu.

Jak odzyskać zwrot kaucji viaTOLL?

Tylko do 30 września 2022 roku można złożyć prośbę o zwrot kaucji za viaTOLL (urządzenie viaBOX/OBU) oraz o zwrot środków pieniężnych z umów zawartych w systemie viaTOLL przed wejściem w życie ustawy wprowadzającej system eTOLL. W przypadku braku wniosku, po tym dniu wszystkie środki pozostałe na kontach w systemie viaTOLL oraz kaucje za urządzenia zostaną przekazane do Krajowego Funduszu Drogowego

Termin ten wynika z ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, wydanej 6 maja 2020 roku. W artykule 12 ustawy wskazano, że w terminie 12 miesięcy od dnia 30 września 2021 roku użytkownik viaTOLL może złożyć wniosek o:

 • zwrot kaucji za viaTOLL albo zaksięgowanie środków z kaucji na konto rozliczeniowe systemu eTOLL,
 • zwrot środków znajdujących się na koncie użytkownika albo zaksięgowanie tych środków na konto rozliczeniowe systemu eTOLL.

Jak odzyskać lub przeksięgować środki z viaTOLL?

Zwrot środków zgromadzonych w starym systemie możliwy jest bezpośrednio na konto bankowe użytkownika lub też na jego konto w systemie eTOLL.

Sposób rozliczenia jest uzależniony od osobistych preferencji. Wydaje się jednak, że przeksięgowanie środków z systemu viaTOLL bezpośrednio do systemu eTOLL, jest wygodniejszym rozwiązaniem. Dzięki temu, nie trzeba dodatkowo doładowywać systemu eTOLL i można korzystać z dotychczas wpłaconych środków. Biorąc jednak pod uwagę czas oczekiwania na zwrot kaucji i środków (kilka miesięcy!), rozwiązanie te nie jest szczególnie atrakcyjne.

Jak odzyskać środki z umowy viaTOLL

Zwrot środków niestety nie następuje automatycznie. Dlatego musisz złożyć (w terminie!) elektroniczny wniosek, jeżeli chcesz odzyskać zwrot środków z viaTOLL. Formularz (wypełniony i podpisany) wyślij na adres kontakt@etoll.gov.pl.

W formularzu nie zapomnij wskazać aktualnego numeru rachunku bankowego, na który mają być przekazane środki zgromadzone w starym systemie.

Po wysłaniu wniosku zaloguj się na swoje Internetowe Konto Klienta i w zakładce „Komunikaty” złóż dyspozycję zwrotu salda.

Jeżeli chcesz przeksięgować środki z systemu viaTOLL na eTOLL musisz posiadać już założone konto w nowym systemie. Jeśli już to zrobiłeś, wyślij zgłoszenie na kontakt@etoll.gov.pl dołączając wypełniony i podpisany dokument.

Jeżeli wolisz złożyć wniosek osobiście, możesz to zrobić w Miejscu Obsługi Klienta eTOLL. Lista i adresy MOK w Twojej okolicy dostępne są na stronie Krajowej Administracji Skarbowej.

Jak odzyskać kaucję za urządzenie?

Co oprócz zwrotu środków, należy się z tytułu wyrejestrowania z viaTOLL? Zwrot kaucji. Formularz jest taki sam, jak przy zwrocie środków. Zwrot kaucji za viaTOLL możesz otrzymać na swoje konto bankowe lub na konto rozliczeniowe systemu eTOLL.

W pierwszej sytuacji:

 1. wypełnij formularz reklamacyjny,
 2. dołącz do wniosku zdjęcie urządzenia, na którym jest widoczny kod kreskowy,
 3. wyślij zgłoszenie na kontakt@etoll.gov.pl.

Jeśli masz kilka urządzeń do zwrotu, nie musisz wypełniać oddzielnych formularzy. Wystarczy, że:

 1. wpiszesz wszystkie viaBOX na jednym dokumencie, a do e-maila dołączysz zdjęcia tych urządzeń,
 2. zalogujesz się do Internetowego Konta Klienta,
 3. w zakładce „Komunikaty” złożysz dyspozycję zwrotu kaucji, dołączając zdjęcia swoich urządzeń pokładowych.

Jeżeli wolisz przeksięgować środki do systemu eTOLL:

 1. wypełnij formularz,
 2. wyślij dokument mailem na kontakt@etoll.gov.pl, załączając zdjęcia urządzenia z kodami kreskowymi,
 3. czekaj na zaksięgowanie środków w nowym systemie.

Wniosek o odzyskanie kaucji możesz złożyć tylko elektronicznie. W Miejscach Obsługi Klienta eTOLL nie ma możliwości zwrócenia urządzeń viaTOLL!

Do kiedy można uzyskać zwrot kaucji i salda z viaTOLL?

Jeżeli nie chcesz by Twoje pieniądze przepadły, masz już tylko kilka dni na złożenie wniosków! Zwrot kaucji za urządzenie viaBOX oraz środków zgromadzonych na koncie viaTOLL, uzyskasz składając dokumenty w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2022 roku.

A kiedy odzyskasz należne Ci środki? Raczej nieprędko. Z informacji napływających od kierowców, zwrot lub przeksięgowanie kaucji i salda z viaTOLL może potrwać nawet kilka miesięcy.

Do kiedy można zwrócić urządzenie viaBOX?

Szef Krajowej Administracji Skarbowej nie przyjmuje urządzeń viaBOX. Kaucję odzyskasz na podstawie wysłanego formularza i zdjęć z kodami kreskowymi urządzeń. Co powinieneś zrobić ze starym urządzeniem po odzyskaniu kaucji? Zutylizować zgodnie z przepisami.

eTOLL – nowoczesny system poboru opłat

Zakończenie finansowych rozliczeń starego systemu będzie jednocześnie momentem przejścia viaTOLL do historii. ViaTOLL opierający się na rozliczaniu opłat na podstawie danych zebranych z bramownic na autostradach (czyli tak zwanych bramek), zastąpił eTOLL, oparty na technologii lokalizacji satelitarnej. ETOLL nie skanuje pojazdu jedynie przy wjeździe i zjeździe z drogi płatnej, ale monitoruje go wielokrotnie, naliczając odpowiednie opłaty.

ETOLL to system wygodniejszy, prostszy i bardziej intuicyjny w obsłudze, niż jego poprzednik. Jego wdrożenie nie przebiegło niestety bez perturbacji. Początkowo było sporo problemów przede wszystkim z zakładaniem kont i rejestracją pojazdów. Jednak dziś, po roku funkcjonowania systemu eTOLL, widać wyraźną poprawę, a system działa stabilnie.

Inelo jest pierwszą certyfikowaną firmą posiadającą rozwiązania dla transportu ciężkiego

●      GBox OBU+ – urządzenie pokładowe, które umożliwia elektroniczne oraz automatyczne naliczanie należnej opłaty za przejazd drogami płatnymi w systemie e-TOLL. Proponowane rozwiązanie zostało dodatkowo rozbudowane o monitoring bieżącej aktywności floty na mapie.

●      ZSL (Zewnętrzny System Lokalizacji) – GBox Economy, GBox Light oraz GBox Assist. Zadaniem systemów marki GBox jest monitorowanie pojazdu w czasie rzeczywistym za pośrednictwem satelitarnego systemu pozycjonowania oraz bezprzewodowej transmisji danych. Każdy system posiada inny zakres funkcjonalności, dzięki czemu możesz dobrać ofertę, która odpowiada wymaganiom Twojej firmy.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

  Biuro obsługi klienta