Brak kar w przypadku montażu tachografu G2V1 po 21.08.2023 – czy aby na pewno?

tachograf inteligentny drugiej generacji, nowe rozporządzenie
Inelo Inelo
Aktualności

W październiku informowaliśmy, iż Komisja Europejska, ze względu na problemy z dostępnością nowych tachografów, sugeruje państwom członkowskim stosowanie złagodzonego podejścia w egzekwowaniu przepisów dla nowych pojazdów z tachografami G2V1. Teraz Komisja Europejska opublikowała raport ze spotkania komitetu, którego założenia pozwalają na m.in. tymczasowy montaż urządzeń starszej generacji. Mimo, że Ministerstwo Infrastruktury przesłało ustalenia do ITD, jako instrukcje, nie ma pewności, czy ma się do niej w pełni stosować.

Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu stwierdza, że:

  • Większość państw członkowskich wyraziła chęć przestrzegania zharmonizowanego podejścia i wprowadzenie środków tymczasowych mających na celu złagodzenie podejścia w egzekwowaniu przepisów, przy czym Komisja, która stoi na straży na wewnętrzny rynek transportu drogowego, jest świadoma, że możliwe konsekwencje odmiennych praktyk w państwach członkowskich, mogą mieć na niego negatywny wpływ.
  • Egzekwowanie prawa należy do kompetencji państw członkowskich, przy czym mogą one stosować złagodzone podejście służb kontrolnych do instalacji tachografów inteligentnych wersji pierwszej (tachografy G2V1) w pojazdach nowo rejestrowanych na terytorium Unii Europejskiej do 31 grudnia 2023 roku i dotyczy ono zarówno pojazdów wykorzystywanych w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym.
  • Równocześnie w ciągu najbliższych miesięcy będzie w dalszym ciągu monitorować kwestie dostaw, przy czym na tym etapie wykluczone jest jakiekolwiek przedłużenie ewentualnego złagodzenia sankcji.
  • Wymiana tachografów G2V1 na tachografy G2V2 w pojazdach zarejestrowanych od 21.08.2023 r. do 31.12.2023 r. mogłaby nastąpić najpóźniej do dnia 18 sierpnia 2025 r., co byłoby zbieżne z terminem modernizacji tachografów G2V1 określonym w przepisach przyjętych w ramach tzw. Pakietu Mobilności I.
  • Nie ma możliwości zastosowania odstępstw i  złagodzenia podejścia służb kontrolnych w kwestii wykonywania dodatkowych czynności załadunku lub rozładunku w ramach przewozów dwustronnych wyłączonych spod zasad delegowania.

Pełna treść raportu dostępna >>>

Wyjątek nie dla polskiego przewoźnika

Niestety, polski przewoźnik na chwilę obecną nie skorzysta z możliwości stosowania starszej generacji tachografu. Jak się okazuje, w Polsce nie ma podstawy prawnej dla rejestrowania pojazdów wyposażonych w urządzenia rejestrujące pierwszej generacji, a co się z tym wiąże także ich kalibracji. Problemem pozostaje też sytuacja, w której tachograf G2V1 (montowane obowiązkowo od 06.2019 r.) ulegnie uszkodzeniu. W takim przypadku należy wymienić tachograf na najnowszy G2V2, co oznacza obecnie unieruchomienie pojazdu. Sama próba zamontowania w tym przypadku starszego tachografu i jego skalibrowania podlega karze oraz odebraniu warsztatowi uprawnień.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta