Rozliczanie czasu pracy kierowcy z wykorzystaniem systemu telematycznego

Inelo Inelo
Brak kategorii

Zdalne pobieranie danych z tachografu? Tak to możliwe!

Funkcjonalnością wpływającą w znaczny sposób na optymalizację pracy i rozliczanie czasu pracy kierowcy jest TACHO Zdalnie, czyli odczytywanie i przesyłanie do firmy plików cyfrowych z karty kierowcy i tachografu. Odczyty mogą być realizowane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem bądź na żądanie, kiedy potrzebny jest aktualny plik cyfrowy. Podczas takiego zdalnego odczytu karta kierowcy znajduje się w tachografie. Karta przedsiębiorstwa natomiast, pozostaje w firmie, w czytniku podłączonym do komputera. Odczyty są zgodne z wymaganiami ustawowymi i honorowane w trakcie kontroli uprawnionych służb. System obsługuje także karty kierowców pochodzący spoza Polski, np. z Białorusi czy Ukrainy. Pobrany plik cyfrowy gotowy jest do analizy i rozliczenia w programie dedykowanym do tego celu np. w systemie 4Trans. Takie rozwiązanie pozwala na pomijanie w planowaniu transportu, konieczności zjazdów do bazy celem dokonania ręcznych odczytów. To z kolei przekłada się na oszczędność paliwa oraz możliwość podjęcia większej ilości zleceń transportowych.

Jak rozliczyć płacę minimalną z wykorzystaniem telematyki?

Kluczowa w rozliczaniu czasu pracy kierowców jest także informacja na temat przekroczenia granicy Polski. To kwestia bardzo istotna szczególnie z punktu widzenia przekraczania granic państw, w których obowiązuje płaca minimalna (Francja, Niemcy, Norwegia). W celu jej precyzyjnego rozliczenia potrzebne są informacje na temat daty i dokładniej godziny kiedy pojazd opuścił granice Polski i/lub do niech powrócił. Takich informacji dostarcza system telematyczny GBOX Assist w raporcie przekroczenia granic. Raport ten pozwala na sporządzenie dokładniej ewidencji czasu pracy kierowców w oparciu o faktyczne dane wynikające z lokalizacji pojazdu a nie z informacji przekazywanych przez kierowcę. Umożliwia to wyeliminowanie błędu ludzkiego, który mógł mieć miejsce w momencie manualnego określania godzin oraz miejsca wjazdu i wyjazdu z danego terytorium co w praktyce przekłada się na poprawne rozliczanie czasu pracy kierowcy.

System telematyczny GBOX Assist usprawnia także proces rozliczania ryczałtu za nocleg. Dzięki możliwości wygenerowania raportu postojów, użytkownik systemu może z łatwością zweryfikować, w jakim kraju był odbierany odpoczynek. Wykonane na tej podstawie rozliczenie będzie wiarygodne i bezpieczne.

Automatyzacja procesu rozliczania delegacji

Warto zwrócić uwagę także na integrację systemu telematycznego GBOX i GBOX Assist oraz systemu 4Trans, która pozwala na automatyczne rozliczanie delegacji oraz weryfikację ryczałtów za nocleg. To jedyne tego typu rozwiązanie dostępne na rynku. Automatyzm rozliczania delegacji, jest możliwy dzięki przekazywaniu gotowych danych z systemy GBOX i GBOX Assist bezpośrednio do programu 4Trans. Dane te zawierają szczegółowe informacje odnośnie czasu i miejsca rozpoczęcia i zakończenia delegacji, przekroczenia granic, krajów w których odbywał się nocleg. Delegacja zostanie rozliczona jeśli pojazd opuści i powróci do obszaru wskazanego przez Klienta jako miejsca rozpoczęcia i zakończenia delegacji oraz do programu 4Trans zostanie dostarczony plik cyfrowy z karty kierowcy. Warto zaznaczyć, że INELO, integrację pomiędzy systemem GBOX i GBOX Assist oraz oprogramowaniem 4Trans udostępnia Klientom nieodpłatnie.

Rozliczanie czasu pracy kierowcy i co jeszcze?

Telematyka GBOX Assist wspiera firmę w rozliczaniu czasu pracy kierowcy także w kilku innych aspektach. Funkcjonalność statusów pozwala na szczegółowe raportowanie czynności, które wykonuje kierowca. Taki raport Klient może wykorzystać do weryfikacji czynności z tachografu i w konsekwencji ograniczyć inną pracę, co przełoży się na oszczędności.

System telematyczny to także dostęp do czasu pracy w czasie rzeczywistym dla kierowcy oraz dla użytkownika systemu w firmie. Zarówno kierowca jak i spedytor, może dzięki temu planować pracę w oparciu o wiarygodne dane dotyczące czasu pracy, który kierowca ma do dyspozycji. W jednej chwili system pokazuje informacje na temat jazdy ciągłej, dziennej, tygodniowej, dostępnych przedłużeniach jazdy, skróceniach odpoczynków oraz ewentualnych rekompensatach.

Pamiętajmy, że telematyka nie jest dzisiaj tylko kosztem. Jest inwestycją dzięki, której kierowca bardziej efektywnie wykorzysta swój czas pracy, pojazd przejedzie ekonomicznej więcej kilometrów, firma transportowa zrealizuje więcej zleceń, a wszystko dzięki posiadaniu informacji dostarczanych przez system telematyczny taki jak GBOX Assist.

 

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta