Odpoczynki 45 godzinne w kabinie – masowa kontrola w Belgii

Inelo Inelo
Aktualności

W ubiegły poniedziałek, służby kontrolne w Belgii przeprowadziły zmasowane kontrole parkingów wokół portu Zeebrugge. Działania kontrole dotyczyły w szczególności odbierania odpoczynków tygodniowych regularnych (ponad 45 godzin) w kabinach pojazdu. Zgodnie z rozporządzeniem 561/2006 art. 8 ust. 8, kierowca nie może odbierać takich odpoczynków w kabinie pojazdu.

Skontrolowano 120 samochodów  ciężarowych. W przypadku 46 pojazdów kontrola zakończyła się wykryciem nieprawidłowości oraz nałożeniem wysokich kar w łącznej wysokości 113 tys. EUR. Powodem większości decyzji o nałożeniu kar było właśnie naruszenie regulacji o odbiorze odpoczynku tygodniowego regularnego w kabinie pojazdu. Kontrola ujawniła również kilka manipulacji układu AdBlue. Inne wykryte naruszenia dotyczyły przekroczeń czasu pracy.

Ekspert INELO, Mateusz Włoch, komentuje :

Komisja Europejska niedawno zapowiedziała doprecyzowanie przepisów w tym zakresie i zajęła jednoznaczne stanowisko twierdząc, że kierowca nie może odbierać odpoczynków powyżej 45 godzin w kabinie pojazdu. Zaplanowane zmiany w przepisach w założeniu mają  pozwolić na łatwiejsze kontrole tego naruszenia. Ledwie po kilku dniach od przedstawienia tego stanowiska widzimy pierwsze efekty.

Służby kontrolne zaskoczyły kierowców, bo choć wcześniej informowano o karach za odpoczynki tygodniowe w Belgii,  były to raczej pojedyncze przypadki. Przypomnijmy, że w poniedziałek, w wielu krajach obowiązywał zakaz ruchu dla ciężarówek, więc wielu kierowców nie mogło wyjechać w ten dzień na drogi.

Odpoczynek tygodniowy w kabinie pojazdu jest nielegalny od 2006 roku – tak wynika z zapisów art. 8 Rozporządzenia 561 .Jednak aż do 2015r. praktycznie żadne z państw nie egzekwowało tych przepisów. Obecnie przykłady kontroli tego naruszenia możemy spotkać w Belgii i we Francji. Co ciekawe, kierowca nie musi obecnie mieć przy sobie  żadnego potwierdzenia, że spał poza kabiną, z tego powodu kary nakładane są tylko za naruszenia na tzw. „gorącym uczynku”. Przepis dotychczas był martwy, więc przez długi czas przedsiębiorstwa transportowe nie respektowały  tych regulacji, nie uwzględniały ich również planując trasy.

Na szkoleniach staramy się przekazać wiedzę jak prawidłowo zaplanować pracę kierowcy. Okazuje się, że przy zachowaniu kilku prostych reguł da się zaplanować pracę w taki sposób, aby kierowca podczas trzytygodniowej trasy nie musiał odbierać odpoczynku 45 godzinnego –  mówi Mateusz Włoch.

Warto zauważyć, że po Belgii i Francji,  kolejny kraj jest już na finiszu wprowadzenia kar za odpoczynki tygodniowe w kabinie. Tym krajem są Niemcy. U naszych sąsiadów została już uchwalona ustawa, która pozwala na wprowadzenie sankcji za to naruszenie. Aktualnie trwają  prace nad wprowadzeniem odpowiedniej kary do taryfikatora oraz nad ustaleniem sposobu kontroli. Pierwsze propozycje wysokości kar to 500 EUR dla kierowcy oraz 1500 EUR dla przedsiębiorcy.

Informacje prasowe dotyczące belgijskich kontroli dostępne tutaj:  <link> i tutaj <link>

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta