Nowe zasady wynagradzania kierowców międzynarodowych

Inelo Inelo
Aktualności

Nowy projekt Ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym został przyjęty przez Radę Ministrów. Ma ustalić zasady delegowania kierowców z firm zagranicznych na terytorium Polski oraz wprowadzić istotne zmiany w Ustawie o czasie pracy kierowców, dotyczące zasad rozliczenia wynagrodzeń kierowców międzynarodowych.

Proponowane zmiany w liczeniu wirtualnych diet

Projekt zakłada ustalenie nowej stałej stawki tzw. „wirtualnej diety” dla wszystkich krajów, wynoszącej odpowiednio:

  • 60 euro dla celów ustalenia ulgi od podstawy składek ZUS;
  • 20 euro dla celów ustalenia ulgi podatkowej.

Zaproponowane stawki oznaczają dość znaczny wzrost kwoty wirtualnej diety – obecnie w Niemczech obowiązuje kwota 49 euro, a we Francji 55 euro. Dzięki wzrostowi kwoty wirtualnych diet, czyli ulg na podatek i ZUS, w przypadkach kierowców międzynarodowych, w zależności od ustaleń w danej firmie, kierowca otrzyma wyższe wynagrodzenie netto (jeżeli ma ustalone wynagrodzenie w kwocie brutto) lub firma poniesie mniejsze koszty tego samego wynagrodzenia (w momencie, jeżeli wynagrodzenie kierowcy jest ustalone w kwotach netto).

Dużo będzie zależeć od obecnej wysokości wynagrodzenia kierowcy oraz ilości dni za granicą – może się okazać, że opisywane zmiany będą praktycznie nieodczuwalne – np. jeżeli kierowca ma już w tej chwili odprowadzany ZUS od 6935 zł. Najbardziej obniżenie kosztów odczują firmy, które w tej chwili mają podstawę składek większą niż 6935 zł. W tym miejscu należy zaznaczyć, że eksperci Inelo pracują nad przygotowaniem szczegółowych wyliczeń dla różnych przypadków, które będą prezentować w najbliższym czasie na licznych spotkaniach z przewoźnikami

Doprecyzowany został również sposób liczenia dni do wirtualnych diet z pominięciem urlopów i L4 oraz ze zmienionymi zasadami liczenia niepełnych dni.

Zwrot kosztów bez ZUS i PIT

Drugą ważną zmianą jest doprecyzowanie zwrotów kosztów noclegów za odpoczynki tygodniowe regularne, dojazdów do ciężarówki/autobusu oraz  innych niezbędnych udokumentowanych wydatków. Taki zwrot kosztów  w wysokościach nieprzekraczających kwoty wydatków faktycznie poniesionych i udokumentowanych przez kierowcę  będzie nieopodatkowany i nieoskładkowany.

Zmiany w terminach wypłaty wynagrodzeń

Wynagrodzenie kierowcy będzie mogło być wypłacane w dwóch ratach przy zachowaniu odpowiednich warunków:

1) pierwsza rata płatna z dołu do 10-go dnia miesiąca:

a) w przypadku kierowców, których miesięczny przychód jest niższy niż przeciętne wynagrodzenie – w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia;

b) w przypadku kierowców, których miesięczny przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie – w wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

2) druga rata płatna z dołu, niezwłocznie po ustaleniu pełnej wysokości wynagrodzenia, nie później jednak niż do 21-go dnia miesiąca.

Wejście w życie

Aktualnie projekt Ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 23 maja 2023 r., następnie trafi do Sejmu i Senatu, gdzie może ulec jeszcze zmianie.

Jeśli zaproponowany projekt wejdzie w życie w aktualnej formie, konieczne będą zmiany zasad liczenia wirtualnych diet oraz procedur wypłaty wynagrodzenia (wypłata wynagrodzenia w dwóch ratach). Zespół ekspertów Inelo na bieżąco monitoruje sytuację prawną, tak aby dostosowywać rozwiązania do kolejnych zmian prawnych wynikających z pakietu mobilności, zapewniając tym samym najlepsze rozwiązanie zgodne z nowymi regulacjami.

Linki:

Oficjalne informacje nt. projektu: https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-delegowaniu-kierowcow-w-transporcie-drogowym

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta