Ile wynosi mandat za brak przeglądu samochodu ciężarowego?

Inelo Inelo
Blog

Bezpieczeństwo na drogach to kwestia priorytetowa, zwłaszcza w przypadku pojazdów ciężarowych, które odgrywają kluczową rolę w transporcie towarów. W związku z tym przestrzeganie przepisów dotyczących przeglądów technicznych jest wnikliwie sprawdzane przez służby kontrolne. W niniejszym artykule skupimy się na konkretnych przepisach prawnych regulujących to zagadnienie. Dowiesz się również jaki mandat za brak przeglądu technicznego obowiązuje w 2023 roku, a także kiedy powinno być przeprowadzone badanie techniczne pojazdu oraz jaki jest jego zakres. Zapraszamy do lektury!

Przepisy dotyczące przeglądów samochodów ciężarowych

Badania techniczne pojazdów ciężarowych są uregulowane przepisami prawa, które znajdują się w załączniku numer 3 i 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz w Kodeksie wykroczeń – artykuł 94 § 2 i 97. Zgodnie z treścią tych przepisów, każdy właściciel pojazdu samochodowego ma obowiązek regularnie poddawać go badaniu technicznemu.

Okresowe badania techniczne pojazdów ciężarowych odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa na drogach. Zgodnie z przepisami, badanie techniczne pojazdu powinno być przeprowadzane co najmniej raz w roku. Istnieją jednak okoliczności, które mogą wymagać częstszego wykonania przeglądu. Dzieje się tak na przykład kiedy pojazd zostanie skierowany do badań przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę. Ponadto badanie może być konieczne, gdy podczas wcześniejszego przeglądu stwierdzono uszkodzenia lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, które mogą zagrażać bezpieczeństwu podczas wykonywania zleceń transportowych.

Niewykonanie obowiązkowych badań grozi nie tylko mandatem za brak przeglądu technicznego, ale także poważnymi konsekwencjami prawnymi, które mogą mieć wpływ na utratę dobrej reputacji przez przewoźnika. Przestrzeganie tego obowiązku warto jednak traktować nie tylko jako wymóg prawny, ale przede wszystkim jako istotny element dbania o bezpieczeństwo na drogach.

Konsekwencje braku przeglądu samochodu ciężarowego

Mandat za brak przeglądu technicznego wynika z wyżej przytoczonych przepisów ustawy o transporcie drogowym oraz Kodeksu wykroczeń. Niezwykle istotny jest również fakt, że brak przeglądu samochodu ciężarowego uznawany jest przez ustawodawcę za jedno z najpoważniejszych naruszeń, które powoduje wszczęcie postępowania w zakresie oceny dobrej reputacji przewoźnika. Postępowaniem objęty jest nie tylko przedsiębiorca, ale także osoba zarządzająca transportem.

Wynik postępowania w sprawie oceny dobrej reputacji może zakończyć się na dwa sposoby. Pierwszy to uznanie, że dobra reputacja pozostaje nienaruszona, co oznacza, że przedsiębiorstwo unika poważnych konsekwencji. Druga opcja to utrata dobrej reputacji, co niesie za sobą ryzyko utraty licencji lub czasowego zawieszenia certyfikatu kompetencji zawodowych. Te skutki mogą znacząco wpłynąć na działalność i funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa transportowego.

W przypadku braku badania technicznego samochodu ciężarowego właściciel pojazdu musi liczyć się również z możliwością zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Taka sytuacja często wiąże się z niedopuszczeniem pojazdu do ruchu drogowego, co może uniemożliwić wykonywanie przewozów.

Wysokość mandatu za brak przeglądu

Ile wynosi mandat za brak przeglądu w 2023 roku? Wysokość kary zależy od roli i odpowiedzialności poszczególnych osób:

 • dla właściciela pojazdu: 2000 zł,
 • dla osoby zarządzającej transportem: 200 zł,
 • dla kierowcy: 20-5000 zł.

Co sprawdza się podczas przeglądu?

Zakres przeglądu samochodu ciężarowego wynika z przepisów, które znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 26 czerwca 2012 roku w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. Podczas przeglądu sprawdza się między innymi:

 • stan układu hamulcowego: skuteczność hamowania oraz stan klocków i tarcz hamulcowych,
 • zawieszenie: sprawdzany jest stan amortyzatorów i innych elementów zawieszenia,
 • oświetlenie: weryfikacja działania reflektorów, świateł mijania, świateł stopu oraz kierunkowskazów,
 • kontrola stanu opon,
 • elementy bezpieczeństwa: sprawdza się działanie pasów bezpieczeństwa oraz systemów ABS i ESP,
 • układ wydechowy: kontroluje się stan układu wydechowego pod kątem ewentualnych wycieków czy uszkodzeń,
 • kontrola układu kierowniczego,
 • sprawdzenie wyposażenia dodatkowego.

Stan ogólny pojazdu musi pozwalać na bezpieczne poruszanie się w ruchu drogowym oraz spełnianie wymogów dotyczących ochrony środowiska. Podczas przeglądu weryfikowane są również dane identyfikacyjne samochodu.

Kiedy powinniśmy przeprowadzić przegląd?

W myśl obowiązujących przepisów, przeglądy techniczne powinny odbywać się co roku lub częściej – w przypadku skierowania przez organy kontroli ruchu drogowego lub przez starostę. Dodatkowo, jeśli podczas badania technicznego stwierdzone zostaną uszkodzenia lub naruszenia kluczowych elementów konstrukcji pojazdu, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze, konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych przeglądów.

Kto płaci mandat za brak przeglądu technicznego?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami mandat za brak przeglądu w samochodzie dostanie kierowca, natomiast kary administracyjne nakładane są na przewoźnika oraz osobę zarządzającą transportem.

Najczęściej zadawane pytania o przeglądy i mandaty

Klienci najczęściej pytają o kwestię dobrej reputacji w sytuacji stwierdzenia braku przeglądu oraz poszukują porad nad temat działań, które należy podjąć, aby uchronić się przed jej utratą. Nasi eksperci chętnie służą swoją wiedzą i doświadczeniem – zapraszamy do strefy Q&A, która jest naszą interaktywną bazą wiedzy. Za jej pomocą możesz skontaktować się z nami, zadając pytania z zakresu prawa transportowego, czasu pracy kierowcy, telematyki oraz narzędzi TMS.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

  Biuro obsługi klienta