Istotne informacje dotyczące płacy minimalnej we Francji

Inelo Inelo
Aktualności

flaga francuskaOd 1 lipca tego roku Francja wprowadza płacę minimalną dla pracowników delegowanych również w sektorze transportu drogowego. Aby pracodawca mógł delegować pracowników na teren Francji, poza wypłatą minimalnej stawki (co najmniej 9,67) za czas pracy i nadgodziny musi spełnić dodatkowe wymagania.

Najważniejsze wymagania przed wysłaniem pracownika do pracy na terenie Francji po 01.07.2016:

  1. Powołać na terytorium Francji przedstawiciela. Przedstawiciela powołuje się pisemnie, przynajmniej na czas delegowania oraz na 18 miesięcy po ustaniu delegowania. Główne obowiązki przedstawiciela to przechowywanie dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzeń oraz  kontakt ze służbami kontrolnymi.
  2. Wypełnić dla każdego kierowcy zaświadczenie o delegowaniu. Na dzień dzisiejszy strona francuska opublikowała projekt wzoru zaświadczenia, do którego link podany jest poniżej. W momencie pojawienia się gotowego do wypełnienia formularza poinformujemy o tym Państwa na naszej stronie internetowej.
  3. Wyposażyć kierowcę w zaświadczenie o delegowaniu oraz umowę o pracę. Oba te dokumenty obligatoryjnie muszą być przechowywane w pojeździe i są wymagane w razie kontroli drogowej. W przypadku nie posiadania przez kierowcę tych dokumentów kierownicy transportu oraz przedsiębiorstwo narażeni są na kary.
  4. Ewidencjonować przekroczenia granic francuskich (np. poprzez zapisywanie przez kierowców lub systemy telematyczne) w celu późniejszego wyliczenia wynagrodzenia należnego za czas pracy na terytorium Francji.

Francuskie Ministerstwo Środowiska, Energii i Morza odpowiedzialne m.in. za współpracę międzynarodową w kwestiach  transportu opublikowało na swojej stronie internetowej pierwsze informacje dotyczące dekretu z 7 kwietnia dostosowującego przepisy dotyczące płacy minimalnej dla przedsiębiorstw transportowych delegujących pracowników zatrudnionych w transporcie drogowym. Informacje zawierają m. in.:

  • projekt wzoru zaświadczenia o delegowaniu kierowcy
  • najczęściej zadawanych pytaniach dotyczących administracyjnych regulacji dekretu oraz składników pensji minimalnej – poradnik
  • potwierdzenie, że przepisy będą stosowane wyłącznie dla firm wykonujących kabotaż oraz przewozy międzynarodowe, a nie dotyczą tranzytu

Link do strony z w/w wytycznymi: http://www.developpement-durable.gouv.fr/Formalites-declaratives,47857.html

Przypominamy, iż powyższe zagadnienia omawiane są na organizowanych w całej Polsce szkoleniach „SZKOLENIA Z ROZLICZANIA I EWIDENCJI CZASU PRACY KIEROWCÓW”, a aktualne terminy szkoleń dostępne są na stronie: http://szkoleniadlatransportu.pl/

Firma Inelo jest w trakcie dostosowywania modułu Rozliczenia oprogramowania 4Trans do rozliczania czasu pracy na terytorium Francji. Nowa wersja programu zawierająca rozliczenie czasu pracy na terytorium Francji będzie udostępniana od 18 lipca. Maksymalny termin wypłaty wynagrodzenia za czas pracy na terytorium Francji to koniec kolejnego miesiąca, w związku z czym do końca sierpnia należy rozliczyć i wypłacić minimalne wynagrodzenie za czas pracy w lipcu. Rozliczenie czasu pracy na terytorium Francji w oprogramowaniu będzie podobne do rozliczenia MiLoG. Po dostosowaniu opcji w programie wystarczy wprowadzić przekroczenia granic francuskich, a następnie w standardowy sposób wyliczyć ewidencję czasu pracy.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta