GITD – Odpoczynki tygodniowe w kabinie pojazdu na terytorium Francji

Inelo Inelo
Aktualności

ITD-logoGłówny Inspektorat Transportu Drogowego opublikował nowe informacje dotyczące egzekwowania kar za odbieranie przez kierowców regularnych okresów odpoczynków tygodniowych w kabinie pojazdu.

W przypadku stwierdzenia przez służby francuskie powyższego naruszenia maksymalna wysokość katy to 1500 EUR, lecz gdy naruszenie się powtarza wymiar maksymalnej kary wynosi 3000 EUR. Ostateczną wysokość kary zasądza właściwy sąd.

Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące tej kwestii znajdą Państwo w broszurze opublikowanej przez francuskie ministerstwo właściwe ds. transportu (w j. polskim):
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/MEDDE_FAQ_conduc_routiers_PL.pdf

Link do pełnej treści w/w informacji:
http://www.gitd.gov.pl/dla-mediow/aktualnosci/kary-za-odbior-regularnego-tygodniowego-okresu-odpoczynku-w-pojezdzie-na-terytorium-francji

Źródło: GITD

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta