Dodatek za rozłąkę – jak go otrzymać i ile wynosi?

Ciężarówka z kierowcą
Inelo Inelo
Blog

Zmieniające się w poszczególnych branżach trendy i wymagania oraz coraz większa mobilność zawodowa pracowników sprawiają, że częstym wyzwaniem jest konieczność poradzenia sobie z długotrwałą rozłąką z bliskimi, rodziną i przyjaciółmi. Wiele osób podejmuje pracę w miejscach odległych od swojego zamieszkania, co może negatywnie wpływać na ich samopoczucie i relacje osobiste.

W odpowiedzi na te problemy, w niektórych przypadkach pracownicy otrzymują specjalne świadczenie – dodatek za rozłąkę, jako rekompensatę za niedogodności związane ze zwiększoną liczbą wyjazdów służbowych.

W dalszej części artykułu odpowiemy na najważniejsze pytania związane z dodatkiem za rozłąkę – kiedy przysługuje, ile wynosi oraz jakie warunki trzeba spełnić, aby go uzyskać. Odniesiemy się także do budzących duże zainteresowanie kwestii związanych z dodatkiem za rozłąkę w firmach transportowych.

Jeśli jesteś pracownikiem, który musi radzić sobie z długotrwałą rozłąką z powodu pracy wykonywanej w odległym miejscu, lub jeśli jesteś pracodawcą zainteresowanym zgłębieniem przepisów w tym zakresie, ten artykuł jest dla Ciebie. Przeczytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej na temat dodatku za rozłąkę w 2023 roku – zapraszamy!

Czym jest dodatek za rozłąkę?

Dodatek za rozłąkę to świadczenie finansowe, które najczęściej jest wypłacane przez pracodawcę dobrowolnie. Jest to rodzaj rekompensaty dla pracownika za zmniejszenie kontaktu z najbliższymi, które może wynikać z konieczności pracy w odległych miejscach (innych niż miejsce zamieszkania). Istnieją również zawody, w których dodatek za rozłąkę przysługuje na podstawie obowiązujących rozporządzeń i jest wypłacany obowiązkowo.

Jakie są warunki otrzymania dodatku za rozłąkę?

W kontekście dodatku za rozłąkę wypłacanego obligatoryjnie, warunki i zasady przyznawania świadczenia są określone w regulacjach, które znajdują się w stosownych rozporządzeniach. W odniesieniu do zawodów, w których dodatek za rozłąkę jest przyznawany dobrowolnie przez pracodawcę, warunki mogą być negocjowane pomiędzy pracownikiem a zatrudniającym. Pracodawca może uwzględniać takie czynniki, jak na przykład:

  • odległość od miejsca zamieszkania,
  • czas rozłąki,
  • rodzaj wykonywanej pracy.

Ważne jest, aby pamiętać, że w zdecydowanej większości przypadków, pracodawca nie ma obowiązku wypłacania takiego świadczenia – dodatek za rozłąkę jest najczęściej świadczeniem dobrowolnym, a zatem pracodawca może, ale nie musi zapewniać tego typu dodatki finansowe. Warunki przyznawania dodatku mogą różnić się w zależności od polityki konkretnej firmy i jej regulacji wewnętrznych. Warto dokładnie zapoznać się z umową i regulaminami pracy oraz innymi dokumentami związanymi z zatrudnieniem, aby poznać konkretne informacje dotyczące ewentualnych świadczeń.

Jakie są warunki otrzymania dodatku za rozłąkę?

Dodatek za rozłąkę obligatoryjnie przysługuje takim grupom zawodowym jak:

  • żołnierze zawodowi,
  • funkcjonariusze Służby Wywiadu Wojskowego,
  • funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
  • funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  • urzędnicy państwowi przeniesieni do pracy w innej miejscowości.

Świadczenie przysługuje powyższym grupom zawodowym na mocy rozporządzeń oraz ustaw i dotyczy podróży służbowych, przeniesienia lub delegowania. Istnieją sytuacje, w których dodatek nie będzie wypłacony – na przykład podczas delegowania do stałego miejsca zamieszkania lub w sytuacji nieusprawiedliwionej nieobecności – aby otrzymać dodatek, pracownik musi faktycznie wykonywać swoje obowiązki służbowe poza miejscem zamieszkania.

Jeśli chodzi o pozostałych pracowników, wypłacanie dodatku za rozłąkę nie jest obowiązkiem pracodawcy, a zatem ewentualne zapisy dotyczące świadczenia powinny zostać uwzględnione w regulaminach oraz umowach.

Ile wynosi dodatek za rozłąkę?

Dla zawodów objętych wspomnianymi wcześniej rozporządzeniami, w przypadku których świadczenie jest wypłacane obligatoryjnie, dodatek za rozłąkę w 2023 roku wynosi 45 złotych za każdy dzień pracy, czyli zgodnie z przepisami – 95% obowiązującej diety.

W sytuacjach, kiedy dodatek za rozłąkę jest wypłacany dobrowolnie, jego wysokość pozostaje kwestią indywidualnych ustaleń pomiędzy zatrudniającym a pracownikiem. Ustalenia te powinny znaleźć swoje potwierdzenie w dokumentach zakładowych.

Dodatek za rozłąkę dla kierowców

Zmiany w przepisach, zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim (pakiet mobilności) nie zmieniły obowiązującego stanu rzeczy – w polskim prawie nie ma regulacji dotyczących przyznawania dodatku za rozłąkę dla kierowców zawodowych. Oznacza to, że pracodawcy w branży TSL nie są zobowiązani do wypłacania takiego świadczenia.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta