Delegowanie pracowników – Polska przegłosowana w Luksemburgu

Inelo Inelo
Aktualności

23.10.2017 r. Rada UE (Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (EPSCO)) z udziałem ministrów pracy poszczególnych krajów członkowskich, przyjęła stanowisko, które znacząco zmienia zapisy obecnej dyrektywy o delegowaniu 96/71.

 

Kilkanaście godzin rozmów i negocjacji nie przełożyło się jednak na dobre wieści dla polskich przedsiębiorców. Jedynym pozytywnym elementem w zakresie warunków jest wynegocjowany przez Minister Elżbietę Rafalską  relatywnie długi okres wprowadzania nowych przepisów, który ma wynieść 4 lata.

Podczas głosowania nie było jednomyślności nawet wśród przedstawicieli Grupy Wyszehradzkiej (Czechy oraz Słowacja zagłosowały za przyjęciem projektu). Polsce, Węgrom, Litwie i Łotwie, które  głosowały przeciwko, nie udało się zablokować niekorzystnych zmian.

Przede wszystkim, nie udało się wyłączyć z nowych zapisów dyrektywy sektora transportu międzynarodowego, o co szczególnie zabiegała Polska. Ta kwestia ma zostać uregulowana osobno w pracach nad tzw. Pakietem Mobilności.

Wprowadzone ma zostać również ograniczenie delegowania pracownika wynoszące 12 miesięcy (z możliwym przedłużeniem o kolejne 6 miesięcy za zgodą kraju przyjmującego). Po tym okresie pracownik ma podlegać praktycznie wszystkim przepisom krajowym. Polska nie chciała zgodzić się jakiekolwiek ograniczenia w tym zakresie, odrzucała nawet pierwotną propozycję która zakładała ograniczenie do 24 miesięcy. Pomimo twardego stanowiska strony polskiej, stanęło niestety na wersji  jeszcze mniej korzystnej.

Zgodnie z zasadą „równej płacy za tą samą pracę w tym samym miejscu” wynagrodzenia pracowników delegowanych pójdą mocno w górę – do tej pory dyrektywa nakazywała stosowanie wszystkich dodatków jedynie w sektorze budowlanym. W innych sektorach obowiązywała jedynie stawka minimalna.

Następnym krokiem jest zajęcie stanowiska przez Parlament Europejski, jednak wygląda na to, że nie ma już wielkich szans na pełne wyłączenie sektora transportu międzynarodowego z planowanych regulacji.

Tematyka zmian w przepisach proponowanych przez KE dotyczących szczególnie firm transportowych jest szczegółowo omawiana na szkoleniach organizowanych przez INELO w całej Polsce. Zapraszamy do udziału – zapisy  on line i informacje organizacyjne są dostępne na stronie  www.szkoleniadlatransportu.pl.

 

 

 

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta