TSUE – Kary za odbiór odpoczynków tygodniowych w kabinie zgodne z europejskimi przepisami. Holandia zapowiada kary.

Inelo Inelo
Aktualności

20 grudnia 2017 roku  został opublikowany wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który potwierdził, że kierowcy nie mogą odbierać odpoczynków tygodniowych regularnych (45h) w kabinie pojazdu.

W odpowiedzi na pytanie prejudycjalne skierowane przez belgijską Radę Stanu (w sprawie  C 102/16) Trybunał potwierdził, że wprowadzone kary za odbieranie odpoczynków tygodniowych regularnych w pojeździe są zgodne z przepisami rozporządzenia 561/2006/WE i mogą być egzekwowane przez służby kontrolne. Zgodnie z taryfikatorem belgijskim, kara za odbiór odpoczynku tygodniowego regularny w kabinie pojazdu wynosi 1800 euro.

Ważny fragment wyroku Trybunału:

„47      Należy stwierdzić w tym względzie, że wprawdzie rozporządzenie nr 561/2006 nie zawiera żadnego przepisu, który wyraźnie regulowałby sposób, w jaki kierowca pojazdu powinien spędzać regularne tygodniowe okresy odpoczynku, niemniej jednak uwagi przedstawione przez Vaditrans i rząd estoński nie mogą, jak zwrócił uwagę rzecznik generalny w pkt 62 opinii, uzasadniać nieprzestrzegania bezwzględnie obowiązujących przepisów tego rozporządzenia dotyczących czasu odpoczynku kierowców.

48      Mając na względzie powyższe rozważania, należy na pierwsze przedstawione Trybunałowi pytanie udzielić odpowiedzi, że wykładni art. 8 ust. 6 i 8 rozporządzenia nr 561/2006 należy dokonywać w taki sposób, że kierowca nie może spędzać w pojeździe regularnych tygodniowych okresów odpoczynku, do których odnosi się art. 8 ust. 6.”

Pełny tekst wyroku w języku polskim dostępny jest tutaj.

Na ogłoszenie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE zareagowała już Holandia, która oficjalnie zapowiedziała rozpoczęcie kontroli i karania za odbiór odpoczynków tygodniowych w pojeździe.

Holenderska inspekcja (ITL)  rozpoczęła od poinformowania kierowców o w/w zakazie i o ewentualnych konsekwencjach. W tym celu została stworzona specjalna ulotka informacyjna ( pełny widok dostępny po kliknięciu w grafikę poniżej)

Do tej pory służby holenderskie nie miały pewności, czy mogą zakazać pobytu w kabinie na podstawie obecnych przepisów rozporządzenia 561/2006/WE. Natomiast wyrok TSUE nie pozostawił wątpliwości, że ten zakaz może być egzekwowany. W taryfikatorze holenderskim kara za odbiór odpoczynków tygodniowych w kabinie pojazdu to 1500 euro.

Więcej na ten temat można przeczytać w oficjalnym komunikacie.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta