Włochy – kary za odpoczynek 45 h w kabinie

Inelo Inelo
Brak kategorii

Od początku maja Włochy dołączyły do grona państw egzekwujących zakaz odpoczynków 45 h w kabinie pojazdu.

30 kwietnia 2018 r. włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało okólnik, który daje służbom kontrolnym możliwość nakładania kar za odbiór regularnych odpoczynków tygodniowych (45 h) w kabinie pojazdu. Nowe włoskie wytyczne są następstwem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), który wyjaśnia w jaki sposób powinny być interpretowane przepisy w tym zakresie.

Więcej o wyroku w tej sprawie pisaliśmy tutaj:

www.inelo.pl/2017/12/21/wyrok-tsue-ws-odpoczynkow-45h/

Jakie przewidziano kary?

Wytyczne nie wprowadzają dodatkowych kar, a jedynie wyjaśniają, że odpoczynek tygodniowy regularny odebrany w kabinie może zostać potraktowany jako brak odpoczynku. Za to z kolei mogą grozić sankcje nawet w wysokości do 1700 euro oraz konieczność odebrania pełnego odpoczynku tygodniowego poza kabiną pojazdu.

Egzekwowanie zakazu w państwach UE

Zgodnie z art. 8 p. 8 rozporządzenia 561/2006:

„Jeżeli kierowca dokona takiego wyboru, dzienne okresy odpoczynku i skrócone tygodniowe okresy odpoczynku poza bazą można wykorzystywać w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju.”

Przytoczony artykuł wymienia odpoczynki dozwolone do odebrania w pojeździe. Wśród nich nie ma odpoczynku regularnego tygodniowego. Tym samym, jego wykorzystanie w kabinie pojazdu jest zakazane we wszystkich krajach UE. W przepisach europejskich taki zakaz istnieje już zresztą od 1985 roku (patrz art. 8 p. 7 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 3820/85 z dnia 20 grudnia 1985 r.). Do tej pory jednak, ze względu na różne interpretacje ww. zapisów niewiele krajów go egzekwowało.

Sytuacja zmieniła się po wyroku TSUE z 20 grudnia 2017 r. (sprawa C102/16). Obecnie państwa członkowskie są zobligowane do kontrolowania i nakładania kar za odbiór odpoczynków tygodniowych w kabinie pojazdu. Sankcje oficjalnie wprowadziły już Belgia, Francja, Wielka Brytania, Holandia i Niemcy. Kolejnym krajem, który planuje w najbliższym czasie rozpocząć egzekwowanie zakazu, jest Hiszpania.

Źródło: www.trasportoeuropa.it

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta