Polityka Prywatności Aplikacji INELO Drive

Dziękujemy za korzystanie z „Aplikacji INELO Drive”. Z racji tego, że ochrona danych osobowych Użytkowników „Aplikacji INELO Drive” ma dla nas kluczowe znaczenie, dedykujemy Państwu niniejszą Politykę Prywatności opisującą sposób przetwarzania Państwa danych osobowych, kategorie przetwarzanych danych oraz wszelkiego rodzaju inne informacje, do których podania jesteśmy zobowiązani.

Dane właściciela „Aplikacji INELO Drive”

Właścicielem „Aplikacji GBox Drive” jest Inelo Polska Sp. z o.o. (dalej INELO) z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300, ul. Karpacka 24/U2b.

Informacje w przedmiocie korzystania z „Aplikacji INELO Drive”

Korzystanie z „Aplikacji INELO Drive” wiąże się z przetwarzaniem zwykłej kategorii danych osobowych Kierowcy tj.: imię i nazwisko, numer telefonu, z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż dane te umieszcza bezpośrednio Spedytor w Panelu GBOX Online z uwagi na fakt, iż to on jest Administratorem danych osobowych Kierowcy. INELO nie jest Administratorem danych osobowych Kierowcy w myśl art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO). Dane osobowe kierowcy są przez INELO przetwarzane na podstawie art. 28 i 29 RODO.

„Aplikacja INELO Drive” służy do zdalnego dostępu do zasobów serwerowych INELO i może przechowywać dane na urządzeniu lokalnym (mobilnym) takie jak imię i nazwisko kierowcy, informacja o lokalizacji pojazdu tj. szerokości i długości geograficznej, a także inne informacje wpisane przez użytkowników „Aplikacji INELO Drive” w miejscu do tego przeznaczonym. „Aplikacja INELO Drive”, będąca oprogramowaniem urządzenia końcowego (mobilnego) służy do komunikacji z „Aplikacją GBox Plan” poprzez zasoby serwerowe INELO.

Analityka

Nasza aplikacja korzysta z następujących rozwiązań:

a) Google Analytics – gromadzi anonimowe dane na temat wersji systemu, przybliżonej lokalizacji, a także pomaga śledzić zdarzenia w „Aplikacji INELO Drive”,

b) Google Firebase – pozwala anonimowo zbierać statystyki pobrań i działania „Aplikacji GBox Drive”, analizować zachowania użytkowników w „Aplikacji INELO Drive”, czasie spędzonym w „Aplikacji INELO Drive”, występujących błędach, wersjach „Aplikacji INELO Drive” czy używanych funkcjach „Aplikacji INELO Drive”,

c) Google Firebase Crashlytics – jest narzędziem wykorzystywanym do raportowania awarii „Aplikacji INELO Drive” w czasie rzeczywistym. Narzędzie to ze względu na swoją funkcjonalność pozwala nam chociażby zaoszczędzić czas przy rozwiązywaniu problemów z  „Aplikacją INELO Drive”. Działanie Crashlytics polega na wysłaniu do naszego serwera anonimowych logów z „Aplikacji INELO Drive” w celu diagnozy i naprawy błędów „Aplikacji INELO Drivee” przez naszych programistów,

d) Google Firebase Authentication – posiada funkcjonalność obsługującą autoryzację Użytkowników i zarządzanie nimi.

Polityka Prywatności Google Firebase jest dostępna za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: https://firebase.google.com

 Do państw trzecich nie są przekazywane dane, o których mowa w art. 4 ust. 1 RODO.

Powiadomienia PUSH

„Aplikacja INELO Driveve” wysyła do Użytkowników powiadomienia PUSH. Powiadomienia te nie będą zawierały treści marketingowych, a jedynie informacje niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi. Do wysyłania powiadomień PUSH wykorzystywana jest funkcjonalność Google Firebase.

Dodatkowe informacje w przedmiocie funkcjonalności „Aplikacji INELO Drive”

Korzystanie z „Aplikacji INELO Drive” wymaga posiadania urządzenia mobilnego z systemem Android oraz połączenia z Internetem w postaci włączonego pakietu transmisji danych lub włączonego połączenia wi-fi.

Administrator zapewnia, że dane osobowe Użytkowników „Aplikacji INELO Drive” są przesyłane w bezpieczny sposób przy użyciu połączenia szyfrowanego protokołem HTTPS zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Zmiany w Polityce Prywatności

INELO zastrzega prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Nowe wersje Polityki Prywatności będą umieszczane za pośrednictwem „Aplikacji INELO Drive” wraz ze stosownym komunikatem. Zmieniona Polityka Prywatności będzie obowiązywała od dnia umieszczenia stosownego komunikatu w „Aplikacji INELO Drive”.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta