Płace zagraniczne w Unii Europejskiej – jakie stawki stosować od lutego?

płaca zagraniczna, 4trans
Inelo Inelo
Aktualności

Minął ponad tydzień od momentu,  gdy państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobligowane do stosowania środków odkreślonych w dyrektywie 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020 r. ustanawiającej m.in. przepisy szczególne dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego.

Jednym z obowiązków określonych w dyrektywie (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającą dyrektywę 96/71/WE, pod które podlegają kierowcy od 02.02.2022 r., jest nakaz informacyjny. Jak wskazano, poszczególne kraje podają do wiadomości publicznej informacje o warunkach zatrudnienia zgodnie z krajowym ustawodawstwem i/lub praktyką, bez zbędnej zwłoki i w przejrzysty sposób, na jednej oficjalnej krajowej stronie internetowej, w tym informacje o elementach składowych wynagrodzenia,  zasadach jego obliczania i wszystkich warunkach zatrudnienia.

Ponieważ Komisja Europejska podaje na swojej stronie internetowej adresy oficjalnych krajowych stron internetowych, państwa członkowskie muszą zapewnić, aby przekazane informacje były dokładne i aktualne.

Wnioski, które nie napawają optymizmem

Po analizie krajowych stron internetowych możemy stwierdzić, że aktualnie żaden z krajów Unii Europejskiej nie przekazał jasnych, obowiązujących informacji na temat przysługujących od lutego stawek i zasad liczenia wynagrodzenia w transporcie międzynarodowym w przewozach kabotażowych i cross-trade.

Co ciekawe, w momencie publikacji tego tekstu jedynie 6 z 27 krajów dokonało (w mniejszym lub większym stopniu) transpozycji dyrektywy 2020/1057 do swoich przepisów krajowych, w większości przenosząc poprzednie zasady dotyczące płacy minimalnej na nowe płace zagraniczne.

Informacje uzyskane przez nas z Komisji Europejskiej, również nie napawają wielkim optymizmem – Komisja zdaje sobie sprawę z sytuacji i pracuje co prawda nad kolejną wersją wyjaśnień w formie pytań i odpowiedzi, ale nie podaje żadnych konkretnych informacji co do zasad postępowania.

4trans – dostosowany do pakietu mobilności

Oprogramowanie 4Trans służące do rozliczania czasu pracy kierowców w nowym module płacy zagranicznej zostało przygotowane w ten sposób, aby dać możliwość szybkiej reakcji i wprowadzenia nowych stawek i zasad wyliczania wynagrodzenia dla danego kraju niezwłocznie po opublikowaniu tych zasad. Wszystkie nowe stawki i zasady mogą być dystrybuowane do klientów bez konieczności instalowania nowych wersji programu. Stawki i zasady mogą być także ręcznie wprowadzane przez użytkownika.

Jak zatem rozliczyć kierowcę już teraz? Przedsiębiorcy posiadający 4Trans mogą pobrać aktualne (na 01.01.2022 r. składniki wynagrodzenia klikając w przycisk w zakładce [Składniki]:

4trans, oprogramowanie dla transportu

Nasi eksperci oprócz analizy własnej są w kontakcie z poszczególnymi służbami w Unii Europejskiej, aby skrócić do minimum poszukiwanie potrzebnych informacji. Możemy się spodziewać, że każdy dzień może przynieść nowe informacje/stawki/wytyczne publikowane przez dany kraj. Sugerujemy zatem korzystać z tej opcji przed każdym rozliczeniem pracowników.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta