Jak sprawdzić ładowność w dowodzie rejestracyjnym?

dowód rejestracyjny
Inelo Inelo
Blog

W dowodzie rejestracyjnym znajdziesz szereg istotnych danych na temat pojazdu, a także o konkretnych uprawnieniach, które posiada kierowca. Na pierwszy rzut oka informacje te mogą wydawać się mało zrozumiałe – są przedstawione za pomocą kodów. W poniższym artykule dowiesz się jak je odczytywać oraz w jaki sposób obliczyć ładowność pojazdu.

Co oznaczają kody w dowodzie rejestracyjnym?

Podstawowe informacje znajdziesz pod następującymi symbolami:

 • A – aktualny numer rejestracyjny pojazdu,
 • B – data pierwszej rejestracji pojazdu,
 • C – dane posiadacza dowodu rejestracyjnego i właściciela pojazdu

Warto doprecyzować, że zgodnie z powyższą definicją, sekcja C obejmuje informacje o osobie uprawnionej do prowadzenia samochodu w ruchu drogowym, jednocześnie właścicielem pojazdu może być inna osoba lub podmiot – np. bank. Taka sytuacja ma miejsce wówczas, gdy kierowca spłaca umowę kredytową bądź leasingową. W sekcji C znajduje się również: nazwisko lub nazwa posiadacza dokumentu (C.1.1), PESEL lub REGON (C.1.2, a w przypadku właściciela samochodu – C.2.2), adres posiadacza dowodu rejestracyjnego (C.1.3), nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu (C.2.1) oraz jego adres (C.2.3).

Sekcja D w dowodzie rejestracyjnym zawiera dane o pojeździe:

 • D.1 – marka pojazdu,
 • D.2 – typ pojazdu (oraz wariant i wersja, jeśli występują),
 • D.3 – model pojazdu

Ważną informacją, którą zawiera dowód rejestracyjny, jest numer identyfikacyjny pojazdu (VIN lub numer nadwozia, podwozia albo ramy), umieszczony pod symbolem E. Co oznaczają kolejne kody?

 • F.1 – maksymalna masa całkowita pojazdu (nie dotyczy motocykli i motorowerów),
 • F.2 – dopuszczalna masa całkowita pojazdu,
 • F.3 – dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów,
 • G – masa własna pojazdu (w przypadku pojazdu ciągnącego innego niż kategoria M1 masa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające),
 • H – okres ważności dowodu,
 • I – data wydania dowodu rejestracyjnego,
 • J – kategoria pojazdu,
 • K – numer świadectwa homologacji typu pojazdu,
 • L – liczba osi,
 • O.1 – maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem,
 • O.2 – maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca,
 • P.1 – pojemność silnika w cm3,
 • P.2 – maksymalna moc netto silnika (w kW),
 • P. 3 – rodzaj paliwa,
 • Q – stosunek mocy do masy własnej (w kW/kg),
 • S.1 – liczba miejsc siedzących (włączając siedzenie kierowcy),
 • S.2 – liczba miejsc stojących (jeśli występują)

Jak sprawdzić maksymalną masę całkowitą pojazdu?

Maksymalna masa całkowita to wskazanie, które odwołuje się do danych technicznych, określonych przez producenta. Oznacza najwyższą dopuszczalną wartość obciążenia pojazdu. Jest to informacja związana z konstrukcją auta, nie odnosi się w żaden sposób do przepisów obowiązujących w danym kraju. Dane na ten temat wpisane są do dowodu rejestracyjnego – znajdziesz je pod symbolem F.1.

Jak sprawdzić masę własną pojazdu?

Zgodnie z polskim prawem o ruchu drogowym, masa własna to masa gotowego do drogi pojazdu pozostającego w stanie nieruchomym. Do masy własnej nie wlicza się wagi ładunku oraz kierowcy, wliczane jest natomiast standardowe wyposażenie (bez dodatkowych akcesoriów) oraz paliwo. Podobnie jak w przypadku maksymalnej masy całkowitej, dane na temat masy własnej samochodu znajdują się w dowodzie rejestracyjnym i określone są kodem G.

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu – czym jest?

W kontekście masy pojazdów bardzo ważnym pojęciem jest DMC, czyli dopuszczalna masa całkowita. Jest to maksymalna masa poszczególnych typów pojazdów, które uczestniczą w ruchu drogowym. DMC jest określone przez producenta wraz z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w danym kraju. Kierowcy złapani podczas kontroli na przekroczeniu DMC muszą liczyć się zarówno z wysokimi karami finansowymi, jak i ze wstrzymaniem jazdy aż do momentu przeładowania części towaru na inny pojazd. Informacje o DMC zawiera dowód rejestracyjny (kod F.2).

Jak obliczyć ładowność pojazdu?

Dane na temat ładowności bezpośrednio uwzględnia jedynie tymczasowy dowód rejestracyjny. Nie znajdziemy tej informacji w standardowym dokumencie, jednak ładowność w prosty sposób obliczysz na podstawie innych danych. Wystarczy, że odejmiesz masę własną pojazdu (symbol G) od jego maksymalnej masy całkowitej (F.1) – wynik tego działania wskaże, ile wynosi ładowność Twojego auta.

Ważnym terminem w kodeksie drogowym jest też dopuszczalna ładowność, stanowiąca różnicę DMC i masy własnej pojazdu.

Na jakie jeszcze informacje w dowodzie rejestracyjnym warto zwrócić uwagę?

Dowód rejestracyjny zawiera najważniejsze dane techniczne oraz informacje na temat właściciela i ewentualnych współwłaścicieli pojazdu. W dokumencie znajdują się również dodatkowe adnotacje, np. o posiadanej instalacji LPG. Pamiętaj, że przystosowanie pojazdu do zasilania gazem musi być potwierdzone w dowodzie rejestracyjnym.

Również wykonanie okresowych badań technicznych jest potwierdzane stosowną pieczątką. Dokument udostępnia w tym celu sześć pól. Już w 2018 roku pojawiła się nowelizacja przepisów, która uchyliła obowiązek posiadania dokumentów w pojeździe, jednak jeszcze do grudnia 2020 roku kierowcy, którzy wyczerpali miejsce na pieczątki, musieli wymienić swój dowód rejestracyjny. Obecnie stacje kontrole wpisują dane techniczne do bazy CEP, z której korzystają policjanci podczas kontroli – możesz więc ograniczyć się do pobrania od diagnosty zaświadczenia o przeglądzie technicznym pojazdu i nie musisz już wymieniać swojego dokumentu po wyczerpaniu miejsc przeznaczonych na pieczątki stacji kontrolnych.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

  Biuro obsługi klienta