Kontrole polskich przewoźników w Niemczech przybierają na sile

Inelo Inelo
Aktualności

Od początku stycznia 2018 roku nastąpiły wzmożone kontrole drogowe polskich przewoźników w Niemczech. Nasilone działania ze strony niemieckiego Urzędu Celnego (niem. Zollamt) spowodowane są m.in. planowanym wejściem w życie tzw. Pakietu Drogowego. Co grozi kierowcom w przypadku zatrzymania przez służby kontrolne?

Podsumowanie kontroli w 2017 roku

Na zorganizowanej 17 kwietnia konferencji prasowej wiceprezes generalnej dyrekcji celnej (Zollamt), Hans Josef Haas podsumował m. in działania związane z kontrolami płacy minimalnej w 2017 r. Zgodnie z przedstawionymi przez niego danymi, liczba wstępnych dochodzeń w sprawie niezgodności wypłacanego wynagrodzenia z ustawową płacą minimalną wyniosła w ubiegłym roku ponad 2,5 tys. To znaczący wzrost względem lat poprzednich – w 2016 było ich 1651 a w 2015 zaledwie 705.

Ten systematyczny wzrost liczby kontroli odczuli także polscy przewoźnicy a w 2018 r. uległ on jeszcze nasileniu. Według danych uzyskanych od naszej partnerskiej firmy – OCRK, od początku stycznia bieżącego roku względem 2017 r. jej klienci odnotowali zwiększenie kontroli nawet o 200%. Jeszcze do niedawna były to średnio 3 rewizje drogowe w ciągu miesiąca, obecnie to nawet 9 kontroli miesięcznie.

Co jest przyczyną wzmożonych kontroli?

Jedną z przyczyn zaistniałej sytuacji jest fakt, że przedstawiciele Urzędu Celnego zyskują kompetencje do zatrzymania i weryfikowania legalności zatrudnienia kierowców z krajów Unii Europejskiej. Niemiecki Zollamt szkoli coraz więcej swoich urzędników z zakresu przeprowadzania kontroli drogowych.

Wzmożone kontrole drogowe mogą również wynikać z ich stopniowego upowszechnienia się, a także faktu, że urzędnicy zdążyli już poznać mechanizmy funkcjonowania całego procesu. Dla przedstawicieli Urzędu Celnego przeprowadzenie kontroli staje się powoli zadaniem rutynowym. Odzwierciedleniem tego jest chociażby liczba szczegółowych zapytań, dołączonych do każdego wezwania. Dotychczas standardowo przewoźnicy otrzymywali maksymalnie 10 pytań, jednak wraz z nowym rokiem ich średnia liczba wzrosła do około 20. Niemiecka instytucja przygotowuje się w ten sposób najprawdopodobniej do masowych kontroli, które będą odbywać się regularnie po tym, jak zaczną obowiązywać zapisy Pakietu Drogowego, czyli propozycji Komisji Europejskiej regulujących działalność transportu w krajach UE.

Kary dla przewoźników

Aktualnie, gdy właściciel firmy odpowiadając na zapytania Urzędu Celnego nieprawidłowo określi strukturę należności z tytułu podróży służbowych, dana kwota może zostać uznana za zwrot kosztów delegacji i nie wliczać się w poczet płacy minimalnej. Tego typu sytuacje mogą okazać się bardzo kosztowne dla przedsiębiorców. Wedle strony niemieckiejUrząd Celny ma prawo nałożyć karę w wysokości do 500 000 euro za nieprawidłowości związane z naliczaniem wynagrodzenia minimalnego.

Przebieg kontroli

Po kontroli pojazdu, przedstawiciel Urzędu Celnego wysyła do przedsiębiorcy prośbę o udostępnienie przetłumaczonych na język niemiecki lub angielski dokumentów m.in.: umowy o pracę, ewidencji czasu pracy, na podstawie której zostało wyliczone wynagrodzenie, potwierdzenia odebrania przez pracownika wynagrodzenia, nazwy firm oraz adresy zleceniodawców, a także odczytów z kart kierowców. W piśmie przesłanym przez urząd musi znaleźć się podstawa prawna, na której opiera się wezwanie, a także data, do której podmiot zobowiązany jest do udzielenia pisemnej odpowiedzi. Najczęściej wraz z dokumentami wysyłane są również szczegółowe pytania, do których przedsiębiorca musi się ustosunkować.

Wsparcie dla firm transportowych

Aby firma transportowa mogła spełniać wszystkie obowiązki nałożone przez państwa członkowskie oraz prawidłowo rozliczać należne kierowcom wynagrodzenie niezbędne jest systematyczne pogłębianie wiedzy, monitoring komunikatów publikowanych przez państwa członkowskie na stronach internetowych oraz śledzenie polskich i europejskich przepisy.

Z pomocą przychodzi tu firma INELO, która na szkoleniach otwartych oraz indywidualnych w firmach przedstawia przewoźnikom i osobom rozliczającym czas pracy kierowców wszelkie zobowiązania ciążące z tytułu delegowania pracowników oraz wprowadza w najnowsze zmiany przepisów dotyczących płacy minimalnej.

 

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta