Delegowanie kierowców

Zbiór informacji o delegowaniu kierowców w UE >>>

Austria

Stawka: w zależności od grupy

Link do strony: https://www.postingofworkers.at/kv/Z04/gueterbefoerderungsgewerbe-pl-arb?language=pl

Przepisy państwa członkowskiego: Kollektivvertrag für das Güterbeförderungsgewerbe Kollektivvertrag für Arbeiter:https://www.kollektivvertrag.at/kv/gueterbefoerderungsgewerbe-arb/aenderung-historie/560397

Belgia

Stawka: w zależności od grupy

Link do strony: https://employment.belgium.be/en/themes/international/posting/working-conditions-be-respected-case-posting-belgium/remuneration

Przepisy państwa członkowskiego: Joint Committee for road transport and logistics on behalf of third parties (JSC 140.03): Subsector MOBILE WORKERS https://employment.belgium.be/sites/default/files/content/documents/International/Limosa%20fiches%20EN/Limosafiche%20PSC%20140.03%20EN.pdf

Francja

Stawka: w zależności od grupy

Link do strony: https://www.ecologie.gouv.fr/formalites-declaratives-applicables-au-detachement-dans-transport-routier

Przepisy państwa członkowskiego: Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 – Textes Salaires – Accord du 25 octobre 2022 relatif à la revalorisation des rémunérations conventionnelles

https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000047086551/?idConteneur=KALICONT000005635624&origin=list

Niemcy

Stawka: Od 1 października 2022 r. płaca minimalna wynosi 12,00 euro brutto za przepracowaną godzinę.

Link do strony: https://www.zoll.de/EN/Businesses/Work/Foreign-domiciled-employers-posting/Minimum-conditions-of-employment/Minimum-pay-pursuant-Minimum-Wage-Act/minimum-pay-pursuant-minimum-wage-act_node.html

Przepisy państwa członkowskiego: Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz – MiLoG)

Szewcja

Stawka: w zależności od grupy

Link do strony: https://www.av.se/en/work-environment-work-and-inspections/foreign-labour-in-sweden/Posting-foreign-labour-in-sweden/posted-workers-rights-and-obligations/

Przepisy państwa członkowskiego: UTSTATIONERINGSAVTAL för transportarbete och arbete som mekaniker Mellan Svenska Transportarbetareförbundet https://www.av.se/globalassets/filer/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/avtal-utstationering/avtal-kollektiv-avseende-utstationerade-arbetstagare-transportarbete.pdf

Węgry

Stawka: 1704 HUF/h

Link do strony: http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=551

Przepisy państwa członkowskiego:  https://njt.hu/jogszabaly/2022-573-20-22

Włochy

Stawka: w zależności od grupy

Link do strony: https://distaccoue.lavoro.gov.it/en-gb/Thematic-Areas/Thematic-area-detail/id/3/National-Collective-agreements

Przepisy państwa członkowskiego:  Soggetti firmatari Contratto Trasporto merci e Logistica

https://distaccoue.lavoro.gov.it/AnteprimaPDF.aspx?id=238&lang=it-it

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta