AKTUALIZACJA 4TRANS – UPDATE 1 DO WERSJI 4.6.3 JUŻ DOSTĘPNY!

Inelo Inelo
Aktualności
Najnowsza aktualizacja 4Trans jest już dostępna, a w szereg zmian.
1. Aktualizacja stawek płacy minimalnej na rok 2019

W programie zostały zaktualizowane stawki płacy minimalnej na rok 2019 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. Od stycznia:

    • minimalne wynagrodzenie miesięczne wynosi 2250zł
    • minimalna stawka godzinowa 14,70 zł

2. Zmiana sposobu naliczania kar dla taryfikatora polskiego zgodnie z praktyką służb kontrolnych

W Ustawieniach TachoScan dodano opcję: „Dla taryfikatora od 3 września 2018 wyliczaj kwoty kar, sumując wszystkie podpunkty dla poszczególnych naruszeń”. [Screen?]. Opcja jest domyślnie zaznaczona. Pozwala dostosować kary za naruszenia wynikające z nowych taryfikatorów do obecnej praktyki służb kontrolnych w Polsce. Zasada jej działania opiera się na sumowaniu kwot kar dla wszystkich zakresów czasowych, które kierowca przekroczył w ramach danego naruszenia.

3. Automatyczny wybór korzystniejszego naruszenia dla przedsiębiorcy przed 03.09.2018

W programie pojawiła się nowa opcja: „Kwoty kar dla przedsiębiorstwa za naruszenia powstałe przed 3 września 2018 generuj według korzystniejszego taryfikatora”. Przy zaznaczeniu tej opcji program będzie automatycznie dobierał naruszenia wg korzystniejszej kwoty grzywny dla przedsiębiorstwa. Będzie to dotyczyło naruszeń dla przedsiębiorcy przed 03.09.2018. Jeśli dla takiego naruszenie zostanie zastosowany nowy taryfikator to dodatkowo będzie on oznaczane za pomocą „*”.

Update 1 do 4Trans 4.6.3 mogą Państwo pobrać poprzez program 4Trans lub z naszej strony internetowej z zakładki Pobierz.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta