Prawo przewozowe / transportowe

Czy podczas szkolenia okresowego w zakresie kwalifikacji zawodowych kierowcy jest wymagana część praktyczna (jazda)?

15 września 2023
Icon Comments 0
Icon Likes 0
Icon Solved Rozwiązano

Z jakich części składa się kurs na kwalifikację wstępną?

15 września 2023
Icon Comments 0
Icon Likes 0
Icon Solved Rozwiązano

Na jakie okresy można podzielić regularny dzienny odpoczynek kierowcy zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 561/2006?

15 września 2023
Icon Comments 0
Icon Likes 0
Icon Solved Rozwiązano

Od czego jest zależna wysokość stawki opłaty za korzystanie z dróg?

7 września 2023
Icon Comments 0
Icon Likes 0
Icon Solved Rozwiązano

Czy w państwach członkowskich Unii Europejskiej możliwe jest w prawie krajowym obniżenie dopuszczalnego czasu nieprzerwanej jazdy?

29 sierpnia 2023
Icon Comments 0
Icon Likes 0
Icon Solved Rozwiązano

Jak często kierowca zawodowy, który nie ukończył 55 lat musi poddawać się badaniom lekarskim?

29 sierpnia 2023
Icon Comments 0
Icon Likes 0
Icon Solved Rozwiązano

Czy Inspektor Transportu Drogowego w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych ma prawo nakładać i pobierać kary pieniężne?

29 sierpnia 2023
Icon Comments 0
Icon Likes 0
Icon Solved Rozwiązano

Ile razy w ciągu tygodnia kalendarzowego kierowca, zgodnie z treścią rozporządzenia 561/2006, może wydłużyć czas jazdy do 10 godzin?

3 sierpnia 2023
Icon Comments 0
Icon Likes 2
Icon Solved Rozwiązano

Ile razy w ciągu tygodnia, zgodnie z Rozporządzeniem 561/2006, kierowca ma prawo wydłużyć swój dzienny czas jazdy?

3 sierpnia 2023
Icon Comments 0
Icon Likes 1
Icon Solved Rozwiązano

Nałożenia reklamacji na przewoźnika oraz obciążenia za niewykonany transport: przewoźnik podjął ładunek, po czym ruszył w kierunku rozładunku. Został zatrzymany w Niemczech przez kontrolę BAG. Okazało się, że miał przekroczone kabotaże i kontrola BAG cofnęła pojazd do miejsca załadunku. Jako że przewoźnik nie miał licencji spedycyjnej, nie zorganizował auta zastępczego. Ja poniosłem koszta zorganizowania kolejnego auta. Czy w tej sytuacji mogę wystawić reklamację lub notę obciążeniową za niewykonany transport i konieczność znalezienia kolejnego auta?

28 lipca 2023
Icon Comments 0
Icon Likes 0
Icon Solved Rozwiązano
1 2 3