Czas pracy kierowcy

Tygodniowy czas pracy kierowcy może być przedłużony maksymalnie do:

15 września 2023
Icon Comments 0
Icon Likes 0
Icon Solved Rozwiązano

Czy kierowca wykonujący przewóz wyłącznie po terenie dróg niepublicznych (np. w porcie, na terenie budowy drogi) musi używać wykresówek/karty kierowcy?

7 września 2023
Icon Comments 0
Icon Likes 4
Icon Solved Rozwiązano

Skrócony dzienny okres odpoczynku może trwać:

7 września 2023
Icon Comments 0
Icon Likes 0
Icon Solved Rozwiązano

Po sześciu kolejnych godzinach pracy kierowcy przysługuje przerwa przeznaczona na odpoczynek w wymiarze:

7 września 2023
Icon Comments 0
Icon Likes 0
Icon Solved Rozwiązano

W przypadku uszkodzenia karty do tachografu należy rejestrować aktywność w dwojaki sposób tj. użytkować tachograf zainstalowany w pojeździe i dodatkowo sporządzać wydruki na początku i na końcu dnia pracy, nanosząc na nie odpowiednie zapisy. Przez ile dni kalendarzowych, zgodnie z przepisami, można prowadzić pojazd z uszkodzoną kartą?

7 września 2023
Icon Comments 0
Icon Likes 0
Icon Solved Rozwiązano

Jeśli wynagrodzenie kierowcy jest niższe niż przeciętne wynagrodzenie, czy podstawę zaliczki na podatek dochodowy należy pomniejszyć o równowartość 20€ za każdy dzień pobytu za granicą?

7 września 2023
Icon Comments 0
Icon Likes 0
Icon Solved Rozwiązano

W przypadku, gdy w kolumnie 11 i 12 prawa jazdy daty są nieaktualne, kierowca pojazdu powyżej 3,5 tony dmc wyposażonego w tachograf:

29 sierpnia 2023
Icon Comments 0
Icon Likes 0
Icon Solved Rozwiązano

Jak kierowca powinien się zachować w przypadku uszkodzenia, zgubienia lub kradzieży karty kierowcy. Czy może prowadzić dalej pojazd?

29 sierpnia 2023
Icon Comments 0
Icon Likes 1
Icon Solved Rozwiązano

Czy podczas gdy kierowca towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem lub pociągiem i wykorzystuje regularny dzienny okres odpoczynku można przerwać ten odpoczynek?

3 sierpnia 2023
Icon Comments 0
Icon Likes 0
Icon Solved Rozwiązano

W jakim okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku kierowca w pojedynczej obsadzie musi odebrać dzienny okres odpoczynku?

3 sierpnia 2023
Icon Comments 0
Icon Likes 0
Icon Solved Rozwiązano
1 2 3 5