Avatar
  Darek 10 lipca 2024

  Ile czasu mamy na zablokowanie nowego pojazdu kartą przedsiębiorstwa?

  Polski taryfikator nie przewiduje sankcji za brak blokady tachografu. Praktyka kontrolna wskazuje, że tylko niemieckie organy kontrole nakładają kary za nienależyte zabezpieczenie urządzenia przed ewentualnym pobraniem danych przez osoby trzecie. Dobrą praktyką jest niezwłoczne założenie blokady kartą przedsiębiorstwa w momencie nabycia nowego pojazdu.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Chcesz zadać dodatkowe pytanie w tym temacie?