Avatar
  Adam 2 lipca 2024

  Od kiedy ukarany kierowca w jednym państwie UE będzie ukarany na terenie całej Unii?

  Zgodnie z Karta praw podstawowych Unii Europejskiej art. 50: „Nikt nie może być ponownie sądzony lub ukarany w postępowaniu karnym za ten sam czyn zabroniony pod groźbą kary, w odniesieniu do którego zgodnie z ustawą został już uprzednio uniewinniony lub za który został już uprzednio skazany prawomocnym wyrokiem na terytorium Unii.”

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Chcesz zadać dodatkowe pytanie w tym temacie?