Avatar
  Adam 7 czerwca 2024

  Czy kierowca międzynarodowy na samozatrudnieniu ma prawo do rozliczania diet za podróż służbową?

  Mimo iż od 2 lutego 2022r., „kierowcy” w ramach umowy o pracę nie mogą otrzymywać już diet z tytułu zagranicznych podróży służbowych, we wrześniu Szef Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartość diet z tytułu podróży służbowych (w części nieprzekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom) dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (właściciel firmy), świadczących „usługi kierowania pojazdem o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, przeznaczonym do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, w transporcie krajowym i międzynarodowym, osobiście na rzecz innego podmiotu odbywając w związku z wykonywaniem tych usług krajowe i zagraniczne podróże służbowe. Przyjmuje się, że zasady ogólne dotyczące rozliczania diet, określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, mają zastosowanie również do przedsiębiorców indywidualnych.

  Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że jeżeli wydatki z tytułu diet za czas przebywania Pana w podróży służbowej krajowej i zagranicznej będą spełniały przesłanki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. zostaną poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z tej działalności i zostaną odpowiednio udokumentowane, to po zmianie formy opodatkowania przychodów z ryczałtu ewidencjonowanego na zasady ogólne będzie miał Pan prawo zaliczyć poniesione z tego tytułu wydatki do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, jednakże wyłącznie w części nieprzekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra (…).” – wskazał organ.

  Interpretacja ta dotyczy wyłącznie pojazdów o dmc do 3,5 t wobec czego warto by każdy kierowca – przedsiębiorca – nie posiadający zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, prowadzący cięższe pojazdy, wystosował zapytanie KIS o indywidualną interpretację tego zagadnienia wskazując swój specyficzny charakter pracy.

  Źródło:

  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych.
  Interpretacja indywidualna z dnia 16 listopada 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDWPT.4011.30.2022.1.IL

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Chcesz zadać dodatkowe pytanie w tym temacie?