Avatar
  Kamil 8 lutego 2024

  Co jest potrzebne do wyrobienia PKZ?

  Aby wyrobić Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ), musisz dostarczyć do urzędu następujące dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie prawa jazdy;

  2. Kopię orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

  3. Kopię orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

  4. Kopię świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającą uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej;

  5. Aktualnie posiadane prawo jazdy;

  6. Dokument tożsamości (dowód, paszport, karta pobytu);

  7. Kolorowe zdjęcie – takie jak do prawa jazdy.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Chcesz zadać dodatkowe pytanie w tym temacie?