• Polski
 • English
 • ZMIANY W WERSJACH

  najwazniejsze-zmiany

  Najważniejsze zmiany

  1. Automatyczne oznaczanie naruszeń, które mogą podlegać pod odstępstwa związane z COVID-19
  2. Zmiany dotyczące analizy naruszeń czasu pracy wynikających z Ustawy o czasie pracy kierowców
  3. Wykazywanie ostrzeżenia/naruszenia braku zdarzenia innych prac na początku dnia
  4. Zakończenie wsparcia dla Windows 7, SQL Server 2008 oraz 2008 R2
  5. Na raporcie [305]Rozliczenia podróży służbowych dodano wykazywanie osobno ryczałtów za noclegi krajowe oraz zagraniczne
  6. Austria – możliwość automatycznego naliczania dodatku urlopowo-bożonarodzeniowego
  7. Pozostałe zmiany

  opcje-ulatwiajace-tworzenie-delegacji-z-odcinkow-zagranicznych

  Automatyczne oznaczanie naruszeń, które mogą podlegać pod odstępstwa związane z COVID-19

  W raporcie naruszeń kierowców oprogramowanie 4Trans automatycznie zaznaczy naruszenia (kolorem pomarańczowym), które mogą podlegać pod tymczasowe odstępstwa z art. 14 ust. 2 Rozporządzenia 561/2006. Takie odstępstwa są w ostatnim czasie często wprowadzane przez poszczególne Państwa członkowskie w związku z COVID-19.

  Oznaczane są wszystkie naruszenia (bez względu na wielkość przekroczenia), w których występuje wpis kraju rozpoczęcia/zakończenia pracy, jeżeli za podany okres ten kraj znajduje się w oficjalnych tabelach dotyczących odstępstw dostępnych na stronach KE. Opracowanie tych informacji przygotowane przez INELO w języku polskim można zobaczyć bezpośrednio w oprogramowaniu oraz tutaj >>>

  Uwaga!
  Oznaczenie naruszenia, jako możliwe odstępstwo nie oznacza, że przedsiębiorstwo lub kierowca nie zostanie ukarany za dane naruszenie. Jest to podpowiedź, iż taka sytuacja mogła wystąpić. W każdym kraju występują inne zasady odstępstw i inne warunki podlegania pod odstępstwa. Każde naruszenie należy zweryfikować z wspomnianą tabelą. Niezależnie od podlegania pod odstępstwa zalecamy, aby każde odstępstwo/naruszenie było udokumentowane przez kierowcę w formie opisanego wydruku zgodnie z art. 12 rozporządzenia 561/2006.


  opcje-ulatwiajace-tworzenie-delegacji-z-odcinkow-zagranicznych-2

  Zmiany dotyczące analizy naruszeń czasu pracy wynikających z Ustawy o czasie pracy kierowców

  Wprowadzono zmiany dotyczące analizy naruszeń czasu pracy:

  • Opcja wykazywania przekroczenia limitu 10 godzin czasu pracy w porze nocnej w sztywnych okresach 24 godzinnych;
  • Opcja dotycząca przerwy z art. 13 UoCPK, która uwzględnia jedną przerwę 15 minut spoza okresu pierwszych 6-ciu godzin pracy;
  • Zmodyfikowano opcje pozwalającą liczyć przekroczenie maksymalnego 48-godzinnego czasu pracy w okresie rozliczeniowym;

  Nowe domyślne ustawienia w podstawowej wersji 4Trans dotyczące czasu pracy:

  W/w naruszenia są także oznaczone odpowiednimi znakami na wykresie tygodniowym oraz miesięcznym. Do wersji podstawowej dodano również naruszenie 11-godzinnego odpoczynku dziennego wynikające z UoCPK – w przypadku, gdy w danym dniu nie występują zdarzenia jazdy z rozporządzenia 561/2006/WE.


  opcje-ulatwiajace-tworzenie-delegacji-z-odcinkow-zagranicznych-3

  Dodano możliwość wykazywania ostrzeżenia/naruszenia braku zdarzenia innych prac na początku dnia

  W ustawieniach [Dane podstawowe – Ustawienia – TachoScan – Naruszenia-Analiza] dodano nową opcje (domyślnie odznaczona):

  Pozwala ona wykazywać na liście naruszeń każdy przypadek, w którym kierowca nie zaznaczył odpowiedniej ilości „innych prac” przed rozpoczęciem jazdy po odpoczynku tygodniowym. W przypadku Niemczech brak przygotowania do pracy poprzez sprawdzenie stanu technicznego pojazdu może skutkować mandatem dla kierowcy w wysokości 50 euro. W przepisach nie został określony wymagany czas przygotowania do pracy.


  opcje-ulatwiajace-tworzenie-delegacji-z-odcinkow-zagranicznych-4

  Zakończenie wsparcia dla Windows 7, SQL Server 2008 oraz 2008 R2

  Microsoft zakończył wsparcie dla systemu Windows 7 oraz SQL Server 2008 oraz 2008 R2. W przypadku używania w/w oprogramowania dalsza praca w 4Trans będzie możliwa, natomiast nie będziemy udzielać wsparcia technicznego dla usterek przez niespowodowanych.


  opcje-ulatwiajace-tworzenie-delegacji-z-odcinkow-zagranicznych-5

  Na raporcie [305]Rozliczenia podróży służbowych dodano wykazywanie osobno ryczałtów za noclegi krajowe oraz zagraniczne

  W raporcie zawierającym zbiorcze informacje o delegacjach w związku ze zgłoszeniami od strony klientów wprowadzony został podział kwot i ilości ryczałtów na krajowe oraz zagraniczne:

  Wprowadzona zmiana obejmuje widok sumaryczny raportu (jak powyżej) oraz szczegółowy.


  opcje-ulatwiajace-tworzenie-delegacji-z-odcinkow-zagranicznych-6

  Austria – dodano możliwość automatycznego naliczania dodatku urlopowo-bożonarodzeniowego

  Do rozliczenia czasu pracy na terytorium Austrii dodano opcję (domyślnie zaznaczoną) naliczania proporcjonalnie dodatku urlopowo-bożonarodzeniowego zgodnie z informacjami zawartymi na oficjalnej stronie z wytycznymi: https://www.postingofworkers.at/ oraz wymaganiami służb kontrolnych:

  „Wypłaty specjalne, takie jak dodatek urlopowy lub bożonarodzeniowy, należy wypłacać wynajętemu pracownikowi za okres wynajęcia proporcjonalnie wraz z bieżącym wynagrodzeniem – z reguły wraz z płacą miesięczną, również wtedy, gdy układ zbiorowy przewiduje wypłatę całej kwoty dopiero w późniejszym terminie.”

  Dodatek zostanie automatycznie uwzględniony na rozliczeniu płacy minimalnej w Austrii zgodnie ze stawkami obowiązującymi w układzie zbiorowym.


  opcje-ulatwiajace-tworzenie-delegacji-z-odcinkow-zagranicznych-7

  Pozostałe zmiany

  W najnowszej wersji programu 4Trans 5.0.4 wprowadzono także szereg innych zmian i uprawnień, ze wszystkimi można się zapoznać na szczegółowej liście zmian >>>
  Szczegółowa lista zmian dostępna jest także z poziomu pomocy programu.


  Zmiany w wersjach

  Ostatnie wpisy

  Facebook