en

ZMIANY W WERSJACH

najwazniejsze-zmiany

Najważniejsze zmiany

 1. Dodano obsługę nowego taryfikatora obowiązującego od 03.09.2018. W ramach którego:
  • Dodano możliwość analizy dla wszystkich kierowców naruszeń związanych z czasem pracy w module TachoScan
  • Zmieniono analizę naruszeń związanych z błędną obsługą tachografu
  • Dostosowano pozostałe naruszenia do aktualnych przepisów
  • Wprowadzono ustawienia pozwalające dostosować analizę do odmiennych interpretacji służb kontrolnych
 2. Pozostałe zmiany

automatyczna-aktualizacja-stawek

Dodano obsługę nowego taryfikatora obowiązującego od 03.09.2018.

W związku ze zmianami taryfikatorów obowiązującymi od 03.09.2018 w oprogramowaniu 4Trans wprowadzono szereg zmian dostosowujących analizę naruszeń do nowych przepisów. Najważniejsze zmiany:

 • dostosowanie wysokości kar oraz poziomów przewinień do najnowszego taryfikatora
 • automatyczny sprawdzanie naruszeń wg. odpowiedniego taryfikatora w zależności od daty wykroczenia. Nowy taryfikator jest stosowany do naruszeń kończących się po 03.09.2018, zgodnie ze zmianami w ustawie o transporcie drogowym
 • dodano kolumnę zawierającą wysokość sankcji dla osoby zarządzającej transportem
 • zmieniono sposób wyznaczania niektórych naruszeń i dodano nowe. Największe zmiany związane są z naruszeniami:

– przekroczenia 6 godzin pracy bez przerwy

– limitu 10 godzin pracy, jeśli wystąpiła praca w nocy

– limitu 60 godzin pracy w tygodniu

– limitu przeciętnie 48 godzin pracy w tygodniu w okresie rozliczeniowym

– obsługi tachografu, czyli wpisów manualnych oraz wpisów kraju rozpoczęcia/zakończenia

– odpoczynków tygodniowych, szczególnie przy odpoczynku tygodniowym odebranym za późno

 • usunięcie z raportu wykroczeń wg. PIP [210] oraz wykroczeń PIP sumarycznie [252] naruszeń czasu pracy, które będą wyświetlane w naruszeniach w module TachoScan. Do analizy naruszeń czasu pracy będą brane pod uwagę wyłącznie zdarzenia „jazdy” oraz „innej pracy”.
 • dodano szereg opcji pozwalających dostosować analizę do rozbieżnych interpretacji. Oprogramowanie domyślnie ustawione jest wg. interpretacji większości służb kontrolnych w Polsce


pozostale-zmiany

Pozostałe zmiany

 • Ukrycie modułu GBOX

Moduł GBOX i wszystkie jego elementy w innych modułach zostały usunięte. Moduł ten nie był rozwijany już od dłuższego czasu, gdyż jego użytkownicy korzystają obecnie z aplikacji GBOX Online. Rozwijane jest połączenie 4Trans z GBOX On-line, które obecnie pozwala m.in. na automatyczne tworzenie delegacji czy weryfikację miejsc noclegu.

 • Szczegółowa lista  zmian

W poprzednich punktach zostały opisane najważniejsze ze zmian. Nowa wersja zawiera znacznie więcej pomniejszych zmian oraz usprawnień. Szczegółowa lista wszystkich zmian dostępna jest w formacie PDF i znajduje się > TUTAJ


Zmiany w wersjach

Ostatnie wpisy

Facebook