• Polski
 • English
 • ZMIANY W WERSJACH

  najwazniejsze-zmiany

  Najważniejsze zmiany

  1. Dodano obsługę nowego taryfikatora obowiązującego od 03.09.2018. W ramach którego:
   • Dodano możliwość analizy dla wszystkich kierowców naruszeń związanych z czasem pracy w module TachoScan
   • Zmieniono analizę naruszeń związanych z błędną obsługą tachografu
   • Dostosowano pozostałe naruszenia do aktualnych przepisów
   • Wprowadzono ustawienia pozwalające dostosować analizę do odmiennych interpretacji służb kontrolnych
  2. Pozostałe zmiany

  automatyczna-aktualizacja-stawek

  Dodano obsługę nowego taryfikatora obowiązującego od 03.09.2018.

  W związku ze zmianami taryfikatorów obowiązującymi od 03.09.2018 w oprogramowaniu 4Trans wprowadzono szereg zmian dostosowujących analizę naruszeń do nowych przepisów. Najważniejsze zmiany:

  • dostosowanie wysokości kar oraz poziomów przewinień do najnowszego taryfikatora
  • automatyczny sprawdzanie naruszeń wg. odpowiedniego taryfikatora w zależności od daty wykroczenia. Nowy taryfikator jest stosowany do naruszeń kończących się po 03.09.2018, zgodnie ze zmianami w ustawie o transporcie drogowym
  • dodano kolumnę zawierającą wysokość sankcji dla osoby zarządzającej transportem
  • zmieniono sposób wyznaczania niektórych naruszeń i dodano nowe. Największe zmiany związane są z naruszeniami:

  – przekroczenia 6 godzin pracy bez przerwy

  – limitu 10 godzin pracy, jeśli wystąpiła praca w nocy

  – limitu 60 godzin pracy w tygodniu

  – limitu przeciętnie 48 godzin pracy w tygodniu w okresie rozliczeniowym

  – obsługi tachografu, czyli wpisów manualnych oraz wpisów kraju rozpoczęcia/zakończenia

  – odpoczynków tygodniowych, szczególnie przy odpoczynku tygodniowym odebranym za późno

  • usunięcie z raportu wykroczeń wg. PIP [210] oraz wykroczeń PIP sumarycznie [252] naruszeń czasu pracy, które będą wyświetlane w naruszeniach w module TachoScan. Do analizy naruszeń czasu pracy będą brane pod uwagę wyłącznie zdarzenia „jazdy” oraz „innej pracy”.
  • dodano szereg opcji pozwalających dostosować analizę do rozbieżnych interpretacji. Oprogramowanie domyślnie ustawione jest wg. interpretacji większości służb kontrolnych w Polsce


  pozostale-zmiany

  Pozostałe zmiany

  • Ukrycie modułu GBOX

  Moduł GBOX i wszystkie jego elementy w innych modułach zostały usunięte. Moduł ten nie był rozwijany już od dłuższego czasu, gdyż jego użytkownicy korzystają obecnie z aplikacji GBOX Online. Rozwijane jest połączenie 4Trans z GBOX On-line, które obecnie pozwala m.in. na automatyczne tworzenie delegacji czy weryfikację miejsc noclegu.

  • Szczegółowa lista  zmian

  W poprzednich punktach zostały opisane najważniejsze ze zmian. Nowa wersja zawiera znacznie więcej pomniejszych zmian oraz usprawnień. Szczegółowa lista wszystkich zmian dostępna jest w formacie PDF i znajduje się > TUTAJ


  Zmiany w wersjach

  Ostatnie wpisy

  Facebook