• Polski
 • English
 • ZMIANY W WERSJACH

  najwazniejsze-zmiany

  Najważniejsze zmiany

  1. Rozszerzenie integracji oprogramowania 4Trans z GBOX Online:
  • pobieranie odczytów kart kierowcy i tachografu,
  • pobieranie odcinków zagranicznych.
  1. Dodanie niestandardowego święta 12.11.2018.
  2. Nowa opcja wyświetlania naruszeń, dotyczących przekroczenia 48 godzin pracy w tygodniu.
  3. Szczegółowa lista zmian.

  pobieranie-odczytow-kart-kierowcy-i-tachografu-z-gbox-online

  Pobieranie odczytów kart kierowcy i tachografu z GBOX Online

  W programie 4Trans do głównego menu została dodana pozycja „GBOX”. Z jej pomocą możliwe jest importowanie odczytów plików kart kierowcy lub tachografu, bezpośrednio z panelu GBOX Online. Urządzenia i usługi GBOX (www.gbox.pl) umożliwiają zdalne odczyty kart kierowców i tachografów. Program automatycznie weryfikuje stan plików i w przypadku pojawienia się nowych odczytów powiadamia użytkownika poprzez zmianę wyglądu ikon.


  pobieranie-odcinkow-zagranicznych-z-gbox-online

  Pobieranie odcinków zagranicznych z GBOX Online

  Na listę wjazdów i wyjazdów z innych krajów (253) dodano możliwość importu odcinków zagranicznych bezpośrednio z GBOX Online. Oprogramowanie na podstawie danych z odczytu karty kierowcy pobierze odpowiednie przekroczenia granic z konkretnych pojazdów z zamontowanymi urządzeniami GBOX.  Odcinki zagraniczne można pobierać dla wielu kierowców naraz. Służą one jako podstawa do rozliczenia płac minimalnych za granicą.


  dodanie-niestandardowego-swieta-12-11-2018

  Dodanie niestandardowego święta 12.11.2018

  Zgodnie z zapowiadaną zmianą (jak w 4Trans rozliczyć niestandardowe święto 12.11.2018) do listy świąt polskich dodano dzień 12 listopada 2018. Święto to pojawi się na liście o ile nie zostało już wcześniej dodane ręcznie. Jest ono niezbędne w celu prawidłowego rozliczenia ewidencji czasu pracy za listopad 2018.


  nowa-opcja-wyswietlania-naruszen-dotyczacych-przekroczenia-48-godzin-pracy-w-tygodniu

  Nowa opcja wyświetlania naruszeń, dotyczących przekroczenia 48 godzin pracy w tygodniu

  Do naruszenia przekroczenia maksymalnego 48h tygodniowego wymiaru czasu pracy, gdy niedozwolonym było jego przedłużenie do 60h, dodano opcję pozwalającą na jego wyświetlanie z całego okresu rozliczeniowego niezależnie od wybranego zakresu dat. Powoduje to na wykazanie w/w naruszeń, nawet jeśli kontrolowany okres nie obejmuje pełnego okresu rozliczeniowego.


  szczegolowa-lista-zmian

  Szczegółowa lista zmian

  Szczegółowa lista zmian w formacie PDF dostępna jest TUTAJ


  Zmiany w wersjach

  Ostatnie wpisy

  Facebook