• Polski
 • English
 • ZMIANY W WERSJACH

  najwazniejsze-zmiany

  Najważniejsze zmiany

  1. Aktualizacja stawek płacy minimalnej w Polsce na 2019 rok.
  2. Zmiana sposobu naliczania kar dla taryfikatora polskiego zgodnie z praktyką służb kontrolnych.
  3. Automatyczny wybór korzystniejszego naruszenia dla przedsiębiorcy przed 03.09.2018 zgodnie z art. 5 Ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym z 5 lipca 2018.

  aktualizacja-stawek-placy-minimalnej-na-rok-2019

  Aktualizacja stawek płacy minimalnej na rok 2019

  W programie zostały zaktualizowane stawki płacy minimalnej na rok 2019 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. Od stycznia:

  • minimalne wynagrodzenie miesięczne wynosi 2250zł,
  • minimalna stawka godzinowa 14,70 zł.

  zmiana-sposobu-naliczania-kar-dla-taryfikatora-polskiego-zgodnie-z-praktyka-sluzb-kontrolnych

  Zmiana sposobu naliczania kar dla taryfikatora polskiego zgodnie z praktyką służb kontrolnych

  W Ustawieniach TachoScan dodano opcję: „Dla taryfikatora od 3 września 2018 wyliczaj kwoty kar, sumując wszystkie podpunkty dla poszczególnych naruszeń”. Opcja jest domyślnie zaznaczona. Pozwala dostosować kary za naruszenia wynikające z nowych taryfikatorów do obecnej praktyki służb kontrolnych w Polsce. Zasada jej działania opiera się na sumowaniu kwot kar dla wszystkich zakresów czasowych, które kierowca przekroczył w ramach danego naruszenia.


  automatyczny-wybor-korzystniejszego-naruszenia-dla-przedsiebiorcy-przed-03-09-2018

  Automatyczny wybór korzystniejszego naruszenia dla przedsiębiorcy przed 03.09.2018

  W programie pojawiła się nowa opcja: „Kwoty kar dla przedsiębiorstwa za naruszenia powstałe przed 3 września 2018 generuj według korzystniejszego taryfikatora”. Przy zaznaczeniu tej opcji program będzie automatycznie dobierał naruszenia wg korzystniejszej kwoty grzywny dla przedsiębiorstwa. Będzie to dotyczyło naruszeń dla przedsiębiorcy przed 03.09.2018. Jeśli dla takiego naruszenie zostanie zastosowany nowy taryfikator to dodatkowo będzie on oznaczane za pomocą „*”.


  szczegolowa-lista-zmian

  Szczegółowa lista zmian

  Szczegółowa lista zmian w formacie PDF dostępna jest TUTAJ


  Zmiany w wersjach

  Ostatnie wpisy

  Facebook