• Polski
 • English
 • ZMIANY W WERSJACH

  najwazniejsze-zmiany-2

  Najważniejsze zmiany

  1) Automatyczna aktualizacja stawek wynagrodzenia minimalnego w Finlandii

  2) Dodano poziom przewinienia na raporcie naruszeń

  3) Nowe opcje zwiększające wydajność pracy na dużych bazach danych

  4) Szczegółowa lista zmian


  automatyczna-aktualizacja-stawek-wynagrodzenia-minimalnego-w-finlandii

  Automatyczna aktualizacja stawek wynagrodzenia minimalnego w Finlandii

  Podczas instalacji zostaną automatycznie zaktualizowane stawki godzinowe wynagrodzenia w Finlandii dla kierowców, zgodnie z opisem na stronie: https://inelo.pl/2018/03/12/finlandia-zmiana-godzinowych-stawek-wynagrodzenia/


  dodano-poziom-przewinienia-na-raporcie-naruszen

  Dodano poziom przewinienia na raporcie naruszeń

  W raportach „Kontrola tygodniowa czasu pracy kierowcy [127]” oraz „Naruszenia kierowcy wg ITD [114] -> wydruk” dodano kolumnę Poziom przewinienia, która zastąpiła kolumnę Prom i Zespół. Poziom naruszenia (NMW, PN, BPN oraz NN) jest wyświetlany zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/403.


  nowe-opcje-zwiekszajace-wydajnosc-pracy-na-duzych-bazach-danych

  Nowe opcje zwiększające wydajność pracy na dużych bazach danych

  Wprowadzono nowe opcje, pozwalające na wyłączenie funkcji obciążających serwery bazodanowe. W celu optymalizacji działania oprogramowania na dużych bazach danych możliwe jest wyłącznie następujących opcji menu: Dane podstawowe -> Ustawienia:

  • Główne -> Pokaż ocenę ryzyka na głównym oknie;
  • TachoScan -> Różne -> [] Obliczaj przejechane km na podstawie szczegółowej prędkości;
  • Rozliczenia -> Wyświetlanie -> [] Wyświetlaj przy otwieraniu ewidencji listę zmian dokonanych na czynnościach w module TachoScan.

  szczegolowa-lista-zmian

  Szczegółowa lista zmian

  Szczegółowa lista zmian w formacie PDF dostępna jest > TUTAJ


  Zmiany w wersjach

  Ostatnie wpisy

  Facebook