en

ZMIANY W WERSJACH

najwazniejsze-zmiany-2

Najważniejsze zmiany

1) Automatyczna aktualizacja stawek wynagrodzenia minimalnego w Finlandii

2) Dodano poziom przewinienia na raporcie naruszeń

3) Nowe opcje zwiększające wydajność pracy na dużych bazach danych

4) Szczegółowa lista zmian


automatyczna-aktualizacja-stawek-wynagrodzenia-minimalnego-w-finlandii

Automatyczna aktualizacja stawek wynagrodzenia minimalnego w Finlandii

Podczas instalacji zostaną automatycznie zaktualizowane stawki godzinowe wynagrodzenia w Finlandii dla kierowców, zgodnie z opisem na stronie: https://inelo.pl/2018/03/12/finlandia-zmiana-godzinowych-stawek-wynagrodzenia/


dodano-poziom-przewinienia-na-raporcie-naruszen

Dodano poziom przewinienia na raporcie naruszeń

W raportach „Kontrola tygodniowa czasu pracy kierowcy [127]” oraz „Naruszenia kierowcy wg ITD [114] -> wydruk” dodano kolumnę Poziom przewinienia, która zastąpiła kolumnę Prom i Zespół. Poziom naruszenia (NMW, PN, BPN oraz NN) jest wyświetlany zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/403.


nowe-opcje-zwiekszajace-wydajnosc-pracy-na-duzych-bazach-danych

Nowe opcje zwiększające wydajność pracy na dużych bazach danych

Wprowadzono nowe opcje, pozwalające na wyłączenie funkcji obciążających serwery bazodanowe. W celu optymalizacji działania oprogramowania na dużych bazach danych możliwe jest wyłącznie następujących opcji menu: Dane podstawowe -> Ustawienia:

  • Główne -> Pokaż ocenę ryzyka na głównym oknie;
  • TachoScan -> Różne -> [] Obliczaj przejechane km na podstawie szczegółowej prędkości;
  • Rozliczenia -> Wyświetlanie -> [] Wyświetlaj przy otwieraniu ewidencji listę zmian dokonanych na czynnościach w module TachoScan.

szczegolowa-lista-zmian

Szczegółowa lista zmian

Szczegółowa lista zmian w formacie PDF dostępna jest > TUTAJ


Zmiany w wersjach

Ostatnie wpisy

Facebook