en

ZMIANY W WERSJACH

najwazniejsze-zmiany

Najważniejsze zmiany

 1. Nowe funkcje pozwalające rozliczać czas pracy kierowców zatrudnionych na innych umowach.
 2. Zmiany wymagane nowymi przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2017 dotyczące płacy minimalnej w Polsce, Niemczech oraz Francji.
 3. Możliwość importu odcinków zagranicznych ze wszystkich systemów telematycznych (GPS) w celu naliczenia płacy minimalnej w innych krajach.

nowe-funkcje-pozwalajace-rozliczac-kierowcow-zatrudnionych-umowe-zlecenie-oraz-swiadczacych-uslugi-zgodnie-nowymi-przepisami-01-01-2017-2

Nowe funkcje pozwalające rozliczać kierowców zatrudnionych na umowę zlecenie oraz świadczących usługi zgodnie z nowymi przepisami od 01.01.2017.

W oprogramowaniu 4Trans dodano szereg nowych funkcjonalności pozwalających rozliczyć godzinową płacę minimalną dla umów innych niż umowa o pracę:

 • W menu: „Dane podstawowe -> [014] Ustawienia”, zakładka: „Rozliczenia” -> „Zaawansowane” dodano ustawienie pozwalające wprowadzić minimalne wynagrodzenie za godzinę pracy dla innych umów. Dla roku 2017 domyślnie została ustawiona stawka 13,00 zł
 • W menu: „Dane podstawowe -> [005] Pracownicy”, zakładka: „Umowy -> Inne umowy” w oknie dodawania/edycji innej umowy dodano opcje pozwalające wprowadzić stawkę godzinową dla konkretnej umowy oraz wskazać, czy ma zostać wyliczona godzinowa płaca minimalna na ewidencji czasu pracy.

opcja-pozwalajaca-wprowadzic-stawke-godiznowa

 • W menu: „Rozliczenia -> [201] Ewidencja czasu pracy” dodano wyliczenie czasu pracy dla pracowników posiadających „inną umowę”:

wyliczenie-czasu-pracy-dla-pracownikow-posiadajacych-inna-umowe

Wyliczenie odbywa się podobnie jak w przypadku umów o pracę, tzn. po kliknięciu przycisku „Wylicz”. W/w zakładka pojawi się wyłącznie dla pracownika, dla którego została wprowadzona „inna umowa” w programie.

Oprogramowanie domyślnie jako czas pracy dla kierowców zatrudnionych na podstawie innych umów zalicza wszystkie zdarzenia jazdy, innej pracy oraz dyspozycyjności.

W menu: „Raporty -> Rozliczenia”

 • dodano raport: „[231] Ewidencja czasu pracy dla innych umów”, który wyświetla poszczególne ewidencje wraz z obliczeniem. Raport ten można wywołać również za pomocą przycisku „Drukuj” w oknie ewidencji czasu pracy.

ewidencja-czasu-pracy-dla-innych-umow

 • dodano raport: „[232] Zestawienie ewidencji czasu pracy dla innych umów”;
 • w raporcie: „[254] Rejestr czasu pracy na terytorium innych krajów” dla każdej innej umowy rejestr czasu pracy będzie wyliczony/wyświetlony oddzielnie od „umowy o pracę”;

nowe-funkcje-pozwalajace-rozliczac-kierowcow-zatrudnionych-umowe-zlecenie-oraz-swiadczacych-uslugi-zgodnie-nowymi-przepisami-01-01-2017

ZMIANY DOTYCZĄCE PŁACY MINIMALNEJ W POLSCE DLA KIEROWCÓW ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ

Menu: „Dane podstawowe -> [014] Ustawienia”, zakładka: „Rozliczenia” -> „Zaawansowane”

 • dodano minimalne wynagrodzenie na 2017 rok: 2 000,00 zł
 • od 1 stycznia 2017 roku do wynagrodzenia minimalnego automatycznie nie będzie wliczany dodatek za pracę w godzinach nocnych (na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw)

5962-2

ZMIANY DOTYCZĄCE PŁACY MINIMALNEJ W INNYCH KRAJACH

I. FRANCJA

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w witrynie internetowej: www.developpement-durable.gouv.fr/Formalites-declaratives,47857.html zaświadczenia o oddelegowaniu wystawione od 01.01.2017 powinny być wypełniane wyłącznie poprzez stronę francuskiego Ministerstwa Pracy: www.sipsi.travail.gouv.fr.

W związku z powyższym w programie przy próbie otwarcia Zaświadczenia o oddelegowaniu pracownika. po 1 stycznia 2017 roku zostanie wyświetlone odpowiednie ostrzeżenie.

Więcej informacji w tym temacie znajduje się na stronie: www.inelo.pl/2016/11/10/zmiany-wytycznych-francuskich-dotyczacych-zaswiadczenia-o-oddelegowaniu/

II. NIEMCY

Zmiany związane z nową stawką wynagrodzenia minimalnego w roku 2017 – 8,84 euro:

 • Przy dodawaniu lub edycji umowy o pracę do zaznaczenia naliczenia czasu pracy w Niemczech w miejsce stawki dodano możliwość zaznaczenia opcji „wynagrodzenie minimalne”.

mozliwosc-zaznaczenia-opcji-wynagrodzenie-minimalne

 • W przypadku zaznaczenia tej opcji program będzie pobierał stawkę z ustawień rozliczeń dotyczących minimalnego wynagrodzenia w Niemczech:

stawka-z-ustawien-rozliczen

 • W trakcie aktualizacji programu dla pracowników, których stawka godzinowa za prace na terenie Niemic wynosi 8,50 Euro zostanie automatycznie zaznaczona opcja „wynagrodzenie minimalne”

W menu: Rozliczenia -> Minimalna stawka dzienna w innych krajach na okres od stycznia 2017 dodano/zmieniono minimalną stawkę wyżywienia z 236 € (7,67 €) na 241 € (8,03 € dziennie) zgodnie ze zmianami w rozporządzeniu SVeV. Kwota ta jest uwzględniania w przypadku zaliczania diety do płacy minimalnej w Niemczech:

stawka-wyzywienia-2017

Uwaga! W związku z ręczną możliwością edycji w/w kwoty zaleca się, aby po dokonaniu aktualizacji zweryfikować czy nowa stawka została prawidłowo dodana: („Rozliczenia -> Minimalna stawka dzienna w innych krajach”) menu: „Rozliczenia -> Minimalna stawka dzienna w innych krajach”)

minimalna-stawka-dzienna-w-innych-krajach


mozliwosc-importu-odcinkow-zagranicznych-ze-wszystkich-systemow-telematycznych-gps

MOŻLIWOŚĆ IMPORTU ODCINKÓW ZAGRANICZNYCH ZE WSZYSTKICH SYSTEMÓW TELEMATYCZNYCH (GPS)

Dodano nową funkcjonalność pozwalającą na import odcinków zagranicznych z systemów telematycznych (GPS) za pomocą przygotowanego pliku XML. Zaimportowane odcinki mogą posłużyć do rozliczenia płacy minimalnej w innych krajach, tj. Francji, Niemczech czy Norwegii.

Opcja dostępna jest w menu: Rozliczenia -> [253] Wjazdy i wyjazdy z terytorium innych krajów -> Importu odcinków z pliku.

import-pliku

Opis struktury eksportowanego/importowanego pliku xml zawarty jest w pomocy programu w tematach:

Fragment struktury opisywanego pliku:

gragment-struktury-pliku

Dzięki temu wszyscy producenci systemów telematycznych w łatwy sposób mogą się dostosować do wyżej opisanej struktury.


inne-zmiany

INNE ZMIANY

 • W menu: „Rozliczenia -> [302] Diety i limity” dodano kwoty dla państw: Hongkong, Tajwan i Gibraltar;
 • W menu: „Plik -> Import/Eksport” dodano opcje „Uniwersalny eksport odcinków zagranicznych [259]” umożliwiającą wyeksportowanie odcinków zagranicznych do pliku xml;

Zmiany w wersjach

Ostatnie wpisy

Facebook